Niệm Phật Đường
Welcome
Login / Register

THÔNG BÁO - CHÙA PHÁP BẢO ĐÀN

 

------------------Thông Cáo - CHÙA PHÁP ĐÀN------------------

- Chùa Pháp Đàn hiện nay đang xuống cấp, cần sự HOAN HỸ quý Phật Tử trong nước hoặc hải ngoại giúp tu sửa lại Chánh Điện ( TAM BẢO ). Để tiếp tục con đường Hoàng Dương Phật Pháp lợi lạc Chúng Sanh.

L/L: Trụ Trì Thích Tắc Phi

Quốc Lộ 1, Thị Tứ Gò Đen
Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Tel: ( 072 ) 3870 112
Cel: 0906.32.35.38
Email: thichtacphi@yahoo.com.vn

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHÂT
NAM MÔ HOAN HỸ BỐ TÁT MA HA TÁT


Commenting disabled.

Related Articles

RSS