Niệm Phật Đường
Welcome
Login / Register

PHÁP TU TỊNH ĐỘ TRONG MẬT TÔNG

PHÁP TU TỊNH ĐỘ TRONG MẬT TÔNG

Dhyani Buddha Amitabha 

Tạng Ngữ: Od.dpag.med

* * *

Trong mật tông thì hầu như vị phật nào cũng có 1 cõi tịnh độ. Nhưng trong số đó thì cõi tịnh độ của đức Phật A Di Đà (Amitabha Vô Lượng Quang, Vô lượng thọ) là có duyên nhất với cõi Ta bà này, được đức Thích Ca Mâu Ni giới thiệu nhiều nhất.

Với lời thệ nguyện vãng sanh của mình, bạn có thể tái sanh vào cõi của Phật A Di Đà một cách dễ dàng. Lòng sùng mộ và công năng tu trì hàng ngày là điều tiên quyết, tư lương cho ta tái sanh vào cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Trong Phật giáo việt nam, tịnh độ tông rất phát triển vì căn cơ ứng hợp với mọi chúng sanh . Chỉ cần Tín Hạnh Nguyện là bạn có thể lên tới cõi Tịnh Độ của đức phật a di đà. Trong mật tông tây tạng cũng vậy .

Tin chắc chắn Đức Phật A Di Đà có thật. Hàng ngày đọc tụng bài nguyện vãng sanh và quán tưởng ngài hiện ra trước mắt rõ ràng không sai khác. Trong cõi luân hồi sanh tử này, việc tái sanh ở một cõi như cõi của đức A Di Đà luôn luôn là khôn ngoan. Khi tôi tu tập tại tu viện Drikung thì vị thầy tôn kính của tôi người mà ai cũng coi là hóa thân của Bồ tát Văn thù Sonam Rinpoche trao nhiều quán đảnh, nhưng nhiều nhất vẫn là quán đảnh A Di Đà cho mọi người.

Quý vị biết tại sao không? Tại vì ai ai ai cũng chết. Hãy biết rằng từng giây từng phút một chúng ta đang chết. Và vì thế, việc lựa chọn chắc chắn một nơi tái sanh là một điều hết sức khôn ngoan.

Cõi cực lạc thì chỉ có thể đến được bằng công năng tu tập của mình. Bạn không thể hi vọng được khi đi tàu vũ trụ đến được cõi cực lạc. Chúng ta có thể dễ dàng đi tới các vì sao, mặt trăng v.v… Nhưng đạt tới cõi Tịnh Độ của đức Phật A Di Đà thì không thể. Cõi đó siêu vượt thời gian không gian và mọi thứ. Trong kinh điển có nói rằng cõi tịnh độ của Phật A Di Đà thì luôn có ánh sáng, có nghĩa là luôn là ban ngày. Cõi cực lạc theo kinh A Di Đà (Amitabha Sutra) chép thì làm bằng bảy báu, đất bằng vàng ròng bạc quý, nhà cửa lầu các đều bằng thất bảo, thậm chí những căn nhà bạn ở toàn bằng ngọc thạch, pha lê, ngọc bích, ngọc đỏ, mã não. Ở nơi đó thì không một cái gì thiếu vì ta được biết rằng mọi thứ ta mong cầu đều được đáp ứng như ý nguyện.

Bạn nên tự hỏi tại sao bạn không tìm về cõi đó sau khi chết chứ? Nhiều người nói với tôi rằng hàng ngày cầu xin về cõi Cực Lạc thì chẳng phải cầu chết hay sao? Nhưng bạn nghĩ mà xem, đó quả là một cơ hội hiếm có để tu tập thành Phật. Thêm nữa đâu phải cầu chết là chết được, hết thọ mạng của ta thì tự nhiên sẽ chết thôi. Đâu cần phải cầu!

Cách thức để nhìn thấy Cõi tịnh độ ngay trong đời này là gì? Hãy tịnh hóa tâm thức, tịnh hóa tam nghiệp Thân Khẩu Ý. Và cách thây cõi tịnh độ là băng tâm, một tâm thức thanh tịnh chứ không phải con mắt bình phàm. Hãy thấy bằng tâm thức của bạn, quán rằng: Thân Ngài có sắc đỏ và trông giống Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài có đủ 80 tướng chính và 32 tướng phụ của một hiển lộ Hóa Thân toàn giác. Chẳng hạn như Ngài có nhục kế mà bạn nhìn thấy ở những pho tượng và thangka của Đức Phật. Trong bàn tay Ngài có những luân xa và v.v.. như bạn có thể nhìn thấy có nhiều tướng khác nhau. Hai bàn tay ở trong tư thế quân bình thiền định, Ấn Thiền Định, và trong bàn tay là một bình bát.

Từ tim của ngài phóng chiếu ra hào quang khắp pháp giới chúng sanh. Và giúp cho tất cả chúng sanh thành tựu quả vị Phật A Di Đà. Trong khi trụ trong quán tưởng này, hay đọc, trì tụng thật nhiều thần chú phật A Di Đà. Om Amideoa Hri

Nguyên nhân của cõi linh thánh toàn hảo này là gì? Rất nhiều kiếp về trước, trước khi là một vị Phật, Đức Phật A Di Đà là một tu sĩ có tên là Dharmakara (Pháp Tạng), có nghĩa đen là ‘căn nguyên của Pháp.’

Khi Ngài tu hành như một Bồ Tát, Ngài đã lập một loạt những lời cầu nguyện, hay những nguyện ước mãnh liệt, về cách thế của những sự vật khi Ngài hoàn toàn Giác ngộ. Ngài nói: “Có rất nhiều cõi Tịnh Độ và những người tới được cõi đó là những chúng sinh đã từ bỏ ác hạnh, những người đã tích tập vô số công đức, và đã chuyên cần thực hành Pháp. Họ có thể đi tới những cõi Tịnh Độ đó, nhưng điều đó rất khó khăn. Còn tất cả những người không từ bỏ ác hạnh, không tích tập rất nhiều công đức, và không thể thực hành một cách nghiêm nhặt thì sao? 

Tôi sẽ thiết lập một coxi Tịnh Độ để những người đó có thể dễ dàng đi tới. Nguyện tôi giải thoát tất cả chúng sinh không có những phẩm tính siêu nhiên đó của những hành giả đi tới những cõi Tịnh Độ của tất cả những vị Phật khác.

Trong Cõi Cực Lạc không có bệnh tật, không có sự nghèo khó, sự già nua và sự chết. Không có sự phân biệt giữa người này và người khác. Tất cả đều tuyệt đẹp. Tất cả đều đầy ắp những phẩm tính tốt lành. Không có những thiếu sót, những lỗi lầm, những ô nhiễm, không có các loại đau khổ, thậm chí từ ‘đau khổ’ cũng không được nghe thấy ở cõi Tịnh Độ Cực Lạc.

Nói chung, trong tất cả các tông phái Phật giáo đại thừa , ngay đến cả KIm Cang thừa. Việc cầu nguyện để tái sanh vào cõi tịnh độ Cực lạc rất phổ biến. Thực hành Đức Phật A Di Đà và Cõi Tịnh Độ thích hợp với những người bình thường và ai cũng có thể thực hành. Bạn không phải là một đại nhân cao quý đã từ bỏ mọi ác hạnh. Bạn không phải là một hành giả tuyệt vời. Tùy thuộc vào năng lực những lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, bạn có thể dấn mình vào thực hành này.

Và điều cuối cùng khi ta thành Phật ở cõi cực lạc, nhờ những giáo huấn siêu việt của đức Phật A Di Đà. Ta sẽ lại về đây và giáo hóa chúng sanh. Tôi thường khuyên các đệ tử của mình hàng ngày nên đọc tụng bài nguyện vãng sanh ít nhất một lần, tụng đến đâu quán tưởng đến đó với lòng cầu mong lớn lao, cùng một tràng A Di Đà Tâm chú, 10 tràng Lục tự đại minh chú. Nếu làm được như vậy thì việc làm lợi ích cho chúng sanh ngay hôm nay và hiện tại sẽ được như ý muốn .

Lợi ích của pháp hành trì này hiện tại là gì?

- Nguyện tái sanh sẽ đưa bạn về cực lạc

- A Di Đà Phật tâm chú (Om Amarani Jivantaye Svaha - Ôm A ma ra ni di van ta ye sô ha) sẽ đưa bạn về cực lạc và giúp ích cho bất cứ ai qua đời khi có bạn ở đó. Chỉ cần bạn tu trì miên mật, bạn có thể dễ dàng giúp ai đó siêu sanh tịnh độ bằng cách đọc 1 tràng thần chú này khi họ chết .

- Lục tự minh chú Om Mani Padme Hum 10 tràng sẽ biến thân thể bạn thành một bảo tháp ban phước cho bất kỳ ai tưởng nhớ, xúc chạm, đi gần bạn, hay thậm chí cả trong bóng của bạn. Chúng sanh đó sẽ chết với một tái sanh tốt lành. Mọi việc mong cầu của bạn sẽ được như ý nguyện, lòng đại bi sẽ phát triển tột cùng. Và hơn thế, cuộc đời của bạn sẽ chẳng phải lo lắng gì cả nhất là cái chết.

Hành trì như thế nào ?

Nên chọn khoảng thời gian nhất định hàng ngày và nơi chốn cho phù hợp.

Nên bày 7 ban nước sạch trứơc ban thờ, hãy thay nước hàng ngày.

Đặt hình đức phật bổn tôn của bạn trên đó. Theo tôi thì ban thờ không nên quá cao.

Chỉ cần ngang tầm mắt khi vạn thiền quán thôi. Đốt một nén hương lên, Bày những pháp khí và đặc biệt là hình ảnh vị bổn sư của bạn lên. Trước khi thiền quán hãy lễ lạy 3 lạy. Ban thờ nên được lau dọn thường xuyên, nếu có khăn Katag cúng dường biện lên càng tổt…

HÃY NGỒI TU TẬP THEO TƯ THẾ 7 ĐIỂM TỲ LÔ GIÁ NA:

Bảy lợi điểm của tư thế ngồi thiền thích hợp là:

1. Ngồi thoải mái trên gối trong tư thế kiết già hay bán kiết già;

2. Mắt hé mở, nhìn theo hướng sống mũi;

3. Ngồi thẳng, lưng như những đồng tiền chồng lên nhau;

4. Giữ vai cho thẳng;

5. Đầu không cao quá, không thấp quá, không đưa tới đưa lui, thẳng một đường từ mũi cho đến lỗ rún;

6. Răng và miệng trong trạng thái tự nhiên, chót lưỡi chạm chân răng của hàm trên;

7. Hơi thở im lắng và nhẹ nhàng.

HÃY TỤNG BẢN VĂN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM:

Từ nay cho đến khi giác ngộ, con xin nương tựa nơi phật pháp tăng tộ cùng cao quý, nhờ các hạnh toàn thiện cùng hạnh bố thí. Xin cho con thành tựu quả vị phật vì lợi ích cho tất cả chúng sanh. (3 lần)

- Tứ vô lượng tâm 

Nguyện cho hết thảy chúng sanh như những bà mẹ hiền vô biên như trời cao có được an lạc, biết đựơc cội rễ của an lạc, thoát khỏi đau khổ và biết cội rễ của đau khổ. Luôn được an vui thoát khỏi khổ não và sống trong tâm bình đẳng không tham ái và đố kỵ không đắm say vào bạn chẳng căm hận kẻ thù. (3 lần)

- Sau đó là bổn sư du dà đơn giản.

Quán rằng vị bổn sư là phật thích ca ngồi trên đảnh. Nơi ngài có 3 chữ OM AH HUM phóng hào quang vào 3 điểm OM (trán) AH (cổ) HUM (tim) hòa nhập vào ta. Ta và Thầy là một.

Hãy tụng sau đó 10 chuỗi thần chú Om Mani Padme Hum với quán tưởng đức Quán Thế Âm vua của lòng từ bi ở trước mặt. Nơi tâm điểm ngài phóng ánh sáng trắng cứu độ tịnh hóa tất cả chúng sanh trong 6 nẻo luân hồi: Trời, A tu la, Người, Ngạ quỷ, Địa ngục, Súc sanh. Theo Phật giáo Tây Tạng thì mỗi cảnh giới này chịu sự khống chế mạnh nhất của một tâm niệm xấu cụ thể. Đó là: cảnh giới địa ngục (tâm sân hận), cảnh giới súc sinh (tâm ngu si), cảnh giới ngạ quỷ (tâm keo lận), cảnh giới loài người (tâm tham dục), cảnh giới A tu la (tâm ghen tị), và cảnh giới chư thiên (tâm kiêu mạn). 

- Sau đó hình ảnh này tan biến đi.

Từ tánh không rỗng lặng xuất hiện chủng tự HRI Chủng tự này phóng ra ánh sanh đỏ, cúng dường chư phật và tịnh hóa nghiệp chướng cho hét thảy chúng sanh. Sau đó anh sang biến tất cả thế giới này thành cõi cực lạc.

Từ đức phật A Di Đà ở giữa thân Ngài có sắc đỏ, Ngài có đủ 80 tướng chính và 32 tướng phụ của một hiển lộ Hóa Thân toàn giác như Ngài có nhục kế mà bạn nhìn thấy ở những pho tượng và thangka của Đức Phật. Trong bàn tay Ngài có những luân xa và v.v… như bạn có thể nhìn thấy có nhiều tướng khác nhau. Hai bàn tay ở trong tư thế quân bình thiền định, Ấn Thiền Định, và trong bàn tay là một bình bát. Nơi tâm điểm ngài phóng ra hào quang biến cõi này thành cực lạc, tất cả chúng sanh đều hóa thành Phật A Di Đà. Trụ trong quán tưởng này trì tụng thần chú Om Amidewa HRi.

Sau đó tụng bài tán:

NGUYỆN TÁI SANH CÕI CỰC LẠC:

EMAHO NGO CAR SANDZHEY NANG TAE DANG E VE SU DZHE VO TUG ZE CHEN DZHE DANG

Kì diệu thay: Ở giữa là đức A Di Đà Vô lượng quang rực rỡ, bên phải là vua của lòng đại bi Quán thế âm.

EN DU SEMPA CHUTHEM CHONAMLA SANG GYE JANG-SEM PAG ME KHOR GYI KOR.

Bên trái là Kim Cang thủ, vua của phương tiện thiện xảo. Quanh đó là vô lượng Phật bồ tát.

DE KYI NGO TSAR PAG TUGmE PA yI DE-WA-CHEN ZHE JA WA’I ZHING KHAM DER DAG ZHEN DI NE TSE PHÖ GYUR MA THAG.

Vô cùng an bình và phúc lạc, là cõi Cực lạc đất báu trang nghiêm, khi thần thức con rời khỏi báo thân này.

KYE WA ZHEN GYI BAR MA CHÖ PA RUb DE RU KYI NE NANG THAY ZHEL THONG SHOG DE KAY DAG GYI MON-LAM TAB PA DI.

Không còn phải tái sanh, sẽ sanh về nơi tịnh độ và diện kiến đức A Di Đà. Vậy con cầu tới chư phật và bồ tát mười phương.

CHO CHU TRANG SEM TAMCHE KY GEME DRU PA CHIN GHI LAB TU SOL.
Cho con được tái sanh nơi cõi cực lạc không hề chướng ngại.

TADYATHA: PENTSA DRIYA AVA BODHA NAYE SVAHA.

Thần chú thuyết như vầy:

TÊ YA THA PAN SA DRI DA A VÂ BÔ ĐA NA YA SÔ HA (3 lần)

Sau đó hãy tụng bài hồi hướng nguyên cho công đức cho khắp chúng sanh cũng như những uớc nguyện của riêng mình và cho vị thầy.

Nên tụng thêm bài Bát Nhã Tâm Kinh khi tu tập xong.

Không nên chấp và những thần thông này kia khi tu tập mật tông. Các điều kỳ lạ xảy ra là rất nhiều, bạn biết trước những điều sẽ sảy ra, nhìn thấy những thứ ở xa, những điềm báo trước, ánh sáng…

Một lời khuyên của tôi là quý vị hãy tụng đọc kinh A Di Đà mỗi tháng 2 lần, có thể tụng theo âm điệu việt nam, hay đơn thuần chỉ đọc to rõ trước ban thờ thôi .

Khi tôi băt đầu tu tập pháp này nhiều chuyện lạ thường đã sảy ra. Đôi khi hình ảnh quán tưởng không được rõ ràng cho lắm nhưng hãy mặc kệ nó và cố gắng quán tưởng cho rõ. Tâm quán tưởng thì tâm tịnh, miệng trì chú thì khẩu tịnh , thân ngồi thiền thì thân tịnh .

Đó là khi ba nghiệp thanh tịnh đồng Phật về Tây phương. Hãy tu pháp này đến khi bạn chết và mong rằng những niệm cuối cùng khi chết là linh ảnh của Đức Phật A Di Đà. Nếu không thì bạn vẫn có thể tái sanh nếu tu tập hàng ngày pháp này.

Đây là tất cả những lời khuyên tâm huyết của tôi tới quý vị cùng những học trò của tôi và đặc biệt là người đã thọ quán đảnh A Di Đà từ tôi. Nguyện bất cứ ai đọc qua bài viết này đều phát tâm bồ đề cao quý. Đạt được tái sanh tốt đẹp trong cõi tịnh độ của Phật A Di Đà.

- Xin hồi hướng công đức này lên đức bổn sư Sonam Rinpoche .

- Xin ngài luôn được chân cứng đá mòn . 

- Mọi sai sót là của người soạn, mọi công đức xin hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh .

- Nguyện chánh pháp trường tồn pháp luân thường chuyển. OM MANI PADME HUM

Source: tubi

RSS