Niệm Phật Đường
Welcome
Login / Register

Video Buddhology - Phật Học


 • 1:31:03 New Cậu Bần Sĩ | Kỳ này khổ bị la bị lết | Thiên Kỷ đến thật là gấp lắm | Khắp 10 phương đổ lệ tuông rơi

  Cậu Bần Sĩ | Kỳ này khổ bị la bị lết | Thiên Kỷ đến thật là gấp lắm | Khắp 10 phương đổ lệ tuông rơi

  by Admin Added 2 Views / 0 Likes

  Cậu Bần Sĩ | Kỳ này khổ bị la bị lết | Thiên Kỷ đến thật là gấp lắm | Khắp 10 phương đổ lệ tuông rơi | Thay đổi đời gấp lắm người ơi | Nay có phước thời kỳ có dịp | Đại từ bi ân xá hồng trần | Thời kỳ Ta thấy an nguy lắm rồi | Dân chúng rồi lại khinh khi

 • 44:57 White Tara Mantra (Song)

  White Tara Mantra (Song)

  by Admin Added 20 Views / 0 Likes

  MANTRA LYRICSoṃ tāre tuttāre ture mama āyuḥ-puṇya-jñāna-puṣṭiṃ kuru svāhāorOm Tare Tuttare Ture Mama Ayur Puney Gyana Puntin Kuru SohaMANTRA MEANING Om – while some say that Om has no actual conceptual meaning, it can also be reflective of an awareness of

 • 13:11 TRÍCH ĐOẠN 2005: QUAY VỀ "BẢN GIÁC" - HT. TỊNH KHÔNG.

  TRÍCH ĐOẠN 2005: QUAY VỀ "BẢN GIÁC" - HT. TỊNH KHÔNG.

  by Admin Added 15 Views / 0 Likes

  TRÍCH ĐOẠN 2005: QUAY VỀ "BẢN GIÁC" - HT. TỊNH KHÔNG.Link xem từ 2001 đến 2200: https://www.youtube.com/playlist?list=PLbqKXx s1nezfpTvfUzrY17mzOmHU6N-3FCác Youtube PHẠM HOÀNG CƠ: https://www.youtube.com/channel/UCtoXi6ms-zEr E__of6AHRawhttps://www.youtub

 • 07:34 TRÍCH ĐOẠN 2004: TRÍ HUỆ CHÂN THẬT - HT. TỊNH KHÔNG.

  TRÍCH ĐOẠN 2004: TRÍ HUỆ CHÂN THẬT - HT. TỊNH KHÔNG.

  by Admin Added 18 Views / 0 Likes

  TRÍCH ĐOẠN 2004: TRÍ HUỆ CHÂN THẬT - HT. TỊNH KHÔNG.Link xem từ 2001 đến 2200: https://www.youtube.com/playlist?list=PLbqKXx s1nezfpTvfUzrY17mzOmHU6N-3FCác Youtube PHẠM HOÀNG CƠ: https://www.youtube.com/channel/UCtoXi6ms-zEr E__of6AHRawhttps://www.youtube

 • 25:33 Kinh Đại Nhật Thích Nghĩa Phần 17 - Đạo Sư Thích Huệ Đăng

  Kinh Đại Nhật Thích Nghĩa Phần 17 - Đạo Sư Thích Huệ Đăng

  by Admin Added 15 Views / 0 Likes

  ⏩ Đăng ký kênh ngay: http://popsww.com/PhatPhapUngDungKinh Đại Nhật (Tỳ Lô Giá Na) Giảng Giải (Luận Giảng) - Giảng Sư Thích Huệ ĐăngBài giảng Kinh Đại Nhật Thích Nghĩa Phần 17 do Đạo Sư Thích Huệ Đăng giảng tại Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Buddha Yoga Việt

 • 28:37 Kinh Đại Nhật Thích Nghĩa Phần 16 - Đạo Sư Thích Huệ Đăng

  Kinh Đại Nhật Thích Nghĩa Phần 16 - Đạo Sư Thích Huệ Đăng

  by Admin Added 12 Views / 0 Likes

  ⏩ Đăng ký kênh ngay: http://popsww.com/PhatPhapUngDungKinh Đại Nhật (Tỳ Lô Giá Na) Giảng Giải (Luận Giảng) - Giảng Sư Thích Huệ ĐăngBài giảng Kinh Đại Nhật Thích Nghĩa Phần 16 do Đạo Sư Thích Huệ Đăng giảng tại Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Buddha Yoga Việt

 • 1:55:46 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, tập 1527

  Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, tập 1527

  by Admin Added 18 Views / 0 Likes

  Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, tập 1527Phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm Danh sách phát https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvP fGoKfp873w7_Hu4A9_qugc_B264Chủ giảng: Lão pháp sư Thích Tịnh KhôngĐịa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp HộiKhởi gi

 • 1:56:26 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, tập 1515

  Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, tập 1515

  by Admin Added 17 Views / 0 Likes

  Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, tập 1515Phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm Danh sách phát https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvP fGoKfp873w7_Hu4A9_qugc_B264Chủ giảng: Lão pháp sư Thích Tịnh KhôngĐịa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp HộiKhởi gi

 • 1:56:24 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, tập 50 - Pháp Sư Tịnh Không

  Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, tập 50 - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 13 Views / 0 Likes

  URL danh sách phát:https://www.youtube.com/playlist?list=P LOynZc0cJJfDEeVDBpRAmLrH2nngK0TqjChủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không.Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore.Thời gian: Khởi giảng từ ngày 28/5/1998.Chuyển ngữ: Một nhóm Diệu Âm cư sĩ.Download MP3:http

 • 1:56:05 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, tập 49 - Pháp Sư Tịnh Không

  Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, tập 49 - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 11 Views / 0 Likes

  URL danh sách phát:https://www.youtube.com/playlist?list=P LOynZc0cJJfDEeVDBpRAmLrH2nngK0TqjChủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không.Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore.Thời gian: Khởi giảng từ ngày 28/5/1998.Chuyển ngữ: Một nhóm Diệu Âm cư sĩ.Download MP3:http

 • 1:55:52 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, tập 1475

  Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, tập 1475

  by Admin Added 13 Views / 0 Likes

  Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, tập 1475Phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm Danh sách phát https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvP fGoKfp873w7_Hu4A9_qugc_B264Chủ giảng: Lão pháp sư Thích Tịnh KhôngĐịa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp HộiKhởi gi

 • 1:54:54 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, tập 1477

  Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, tập 1477

  by Admin Added 12 Views / 0 Likes

  Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, tập 1477Phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm Danh sách phát https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvP fGoKfp873w7_Hu4A9_qugc_B264Chủ giảng: Lão pháp sư Thích Tịnh KhôngĐịa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp HộiKhởi gi

RSS