Niệm Phật Đường
Welcome
Login / Register

Video Buddhology - Phật Học


 • 55:22 New Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0384

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0384

  by Admin Added 2 Views / 0 Likes

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0384Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm- thứ nhất Danh sách phát [0201~0400] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvP fGoKfo_Feh3_Cnm2yh6BXyJr0J_Danh sách phát [0001~0200] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvP

 • 1:25:42 New Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0379

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0379

  by Admin Added 1 Views / 0 Likes

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0379Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm- thứ nhất Danh sách phát [0201~0400] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvP fGoKfo_Feh3_Cnm2yh6BXyJr0J_Danh sách phát [0001~0200] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvP

 • 1:26:08 New Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0353

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0353

  by Admin Added 1 Views / 0 Likes

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0353Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm- thứ nhất Danh sách phát [0201~0400] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvP fGoKfo_Feh3_Cnm2yh6BXyJr0J_Danh sách phát [0001~0200] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvP

 • 28:14 New Kinh Đại Nhật Thích Nghĩa Phần 11 - Đạo Sư Thích Huệ Đăng

  Kinh Đại Nhật Thích Nghĩa Phần 11 - Đạo Sư Thích Huệ Đăng

  by Admin Added 1 Views / 0 Likes

  ⏩ Đăng ký kênh ngay: http://popsww.com/PhatPhapUngDungKinh Đại Nhật (Tỳ Lô Giá Na) Giảng Giải (Luận Giảng) - Giảng Sư Thích Huệ ĐăngBài giảng Kinh Đại Nhật Thích Nghĩa Phần 11 do Đạo Sư Thích Huệ Đăng giảng tại Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Buddha Yoga Việt

 • 26:45 New Kinh Đại Nhật Thích Nghĩa Phần 10 - Đạo Sư Thích Huệ Đăng

  Kinh Đại Nhật Thích Nghĩa Phần 10 - Đạo Sư Thích Huệ Đăng

  by Admin Added 1 Views / 0 Likes

  ⏩ Đăng ký kênh ngay: http://popsww.com/PhatPhapUngDungKinh Đại Nhật (Tỳ Lô Giá Na) Giảng Giải (Luận Giảng) - Giảng Sư Thích Huệ ĐăngBài giảng Kinh Đại Nhật Thích Nghĩa Phần 10 do Đạo Sư Thích Huệ Đăng giảng tại Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Buddha Yoga Việt

 • 1:55:03 New Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, tập 17 - Pháp Sư Tịnh Không

  Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, tập 17 - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 1 Views / 0 Likes

  URL danh sách phát:https://www.youtube.com/playlist?list=P LOynZc0cJJfDEeVDBpRAmLrH2nngK0TqjChủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không.Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore.Thời gian: Khởi giảng từ ngày 28/5/1998.Chuyển ngữ: Một nhóm Diệu Âm cư sĩ.Download MP3:http

 • 1:06:09 New Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện tập 16 / 102 - Lão Pháp Sư Tịnh Không

  Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện tập 16 / 102 - Lão Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 1 Views / 0 Likes

  URL danh sách phát:https://www.youtube.com/playlist?list=P LOynZc0cJJfDMY5-Fd0su_Ea3TGdZ2wk4Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Giải.Chủ Giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không.Giảng tại: Tịnh Tông Học Hội Singapore.Thời gian: Tháng 5 năm 1998.AMTB: 14-012-0001 -

 • 1:55:32 New Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, tập 15 - Pháp Sư Tịnh Không

  Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, tập 15 - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 4 Views / 0 Likes

  URL danh sách phát:https://www.youtube.com/playlist?list=P LOynZc0cJJfDEeVDBpRAmLrH2nngK0TqjChủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không.Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore.Thời gian: Khởi giảng từ ngày 28/5/1998.Chuyển ngữ: Một nhóm Diệu Âm cư sĩ.Download MP3:http

 • 1:57:41 New Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, tập 14 - Pháp Sư Tịnh Không

  Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, tập 14 - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 4 Views / 0 Likes

  URL danh sách phát:https://www.youtube.com/playlist?list=P LOynZc0cJJfDEeVDBpRAmLrH2nngK0TqjChủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không.Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore.Thời gian: Khởi giảng từ ngày 28/5/1998.Chuyển ngữ: Một nhóm Diệu Âm cư sĩ.Download MP3:http

 • 1:54:57 New Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, tập 20 - Pháp Sư Tịnh Không

  Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, tập 20 - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 6 Views / 0 Likes

  URL danh sách phát:https://www.youtube.com/playlist?list=P LOynZc0cJJfDEeVDBpRAmLrH2nngK0TqjChủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không.Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore.Thời gian: Khởi giảng từ ngày 28/5/1998.Chuyển ngữ: Một nhóm Diệu Âm cư sĩ.Download MP3:http

 • 1:08:03 New Phật tử tại gia Niệm Phật thế nào để thành Phật, những điều cần biết rất hay | Phật Pháp Nhiệm Màu

  Phật tử tại gia Niệm Phật thế nào để thành Phật, những điều cần biết rất hay | Phật Pháp Nhiệm Màu

  by Admin Added 7 Views / 0 Likes

  Mời các bạn và quý phật tử cùng lắng nghe pháp âm: Phật tử tại gia Niệm Phật thế nào để thành Phật, những điều cần biết rất hay 🙏 Quý Phật Tử và Liên Hữu cùng chung tay góp sức luân chuyển pháp, đừng quên Like, Chia sẻ video và Đăng Ký Kênh để chúng tôi c

 • 11:54 TĐ:2097- Chỉ Có Hương Thơm Của Giới Tỏa Khắp Mọi Nơi

  TĐ:2097- Chỉ Có Hương Thơm Của Giới Tỏa Khắp Mọi Nơi

  by Admin Added 8 Views / 0 Likes

  TĐ:2097- Chỉ Có Hương Thơm Của Giới Tỏa Khắp Mọi Nơi Danh sách phát https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvP fGoKfr2iaSBOJ8dY8SQlm7CE1f1Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh KhôngTịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa-Trích đoạn:02-039-305Thời gian từ: 01h13:23:07 -

RSS