Niệm Phật Đường
Welcome
Login / Register

Video Buddhology - Phật Học


 • 3:26:16 New Thần Chú Khiến Tà Ma Khiếp Sợ - Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn - Oai Lực Vô Biên - Bản Có Chữ Dễ Học

  Thần Chú Khiến Tà Ma Khiếp Sợ - Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn - Oai Lực Vô Biên - Bản Có Chữ Dễ Học

  by Admin Added 1 Views / 0 Likes

  Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm vi diệu không thể nghĩ bàn. Thần chú này hàng phục thiên ma và chế ngự ngoại đạo . Từ đầu đến cuối, mỗi câu đều là pháp môn tâm địa của Chư Phật, mỗi câu có mỗi công dụng, mỗi chữ có mỗi điểm thâm áo vi diệu, tất cả đều có thần lự

 • 1:00:32 New Kinh A Di Đà Yếu Giải Diễn Nghĩa -Pháp sư Tịnh Không - Tập (10)

  Kinh A Di Đà Yếu Giải Diễn Nghĩa -Pháp sư Tịnh Không - Tập (10)

  by Admin Added 1 Views / 0 Likes

  Kinh A Di Đà yếu giải diễn nghĩa - Pháp sư Tịnh Không chủ giảng tháng 1 năm 1995Niệm phật thành phật, tu niệm phật A DI ĐÀ, trì danh niệm phật, niệm phật thành phiến, đới nghiệp vãng sanh, kinh A DI ĐÀ, Kinh Vô Lượng Thọ, Niệm Phật Ba La Mật, Ngẫu Ích Đại

 • 1:26:30 New ĐẠI BÁT NIẾT BÀN kỳ 148 (Video) Hộ Niệm Người Mất Có Đúng Chánh Pháp Không | HT Thích Từ Thông

  ĐẠI BÁT NIẾT BÀN kỳ 148 (Video) Hộ Niệm Người Mất Có Đúng Chánh Pháp Không | HT Thích Từ Thông

  by Admin Added 1 Views / 0 Likes

  ĐẠI BÁT NIẾT BÀN kỳ 148 (Video) - 2002 Hộ Niệm Người Mất Có Đúng Chánh Pháp Không | HT Thích Từ Thông➤➤➤Đăng Ký Để Ủng Hộ Kênh: http://bit.ly/2KBhksyDanh sách bài ĐẠI BÁT NIẾT BÀN (Video): https://bit.ly/38Au3XUTham gia vào Group FB: https://www.facebook.

 • 1:58:07 New Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0486

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0486

  by Admin Added 1 Views / 0 Likes

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0486Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm- thứ nhất Danh sách phát [0401~0555] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvP fGoKfrZQA6B7W3WfwJwTTs_-kc9&disable_polymer=t rueDanh sách phát [0201~0400] https://www.youtube.com/

 • 36:06 New P 16-ÔNG NĂM ĐẮC PHÁP:Tu Mà Còn Chấp Tướng,Thì Làm Sao Thấy Được BẢN LAI DIỆN MỤC.

  P 16-ÔNG NĂM ĐẮC PHÁP:Tu Mà Còn Chấp Tướng,Thì Làm Sao Thấy Được BẢN LAI DIỆN MỤC.

  by Admin Added 2 Views / 0 Likes

  Tuấn Dũng thân ái mến chào qúy vị,Kính chúc qúy vị thật nhiều sức khỏe.Nếu qúy vị gặp những hoàn cảnh thật sự khó khăn,bệnh tật,tàn tật,người già neo đơn,không còn sức lao động,những căn bệnh lạ trong tỉnh an giang,cần sự giúp đỡ của cộng đồng.Hãy liên hệ

 • 20:06 New P 2-ÔNG NĂM Giải Nghiã Câu,Tu Không Cần Lạy Cần Qùy,Ngồi Đâu Cũng Sửa Vậy Thì Mới Mau:

  P 2-ÔNG NĂM Giải Nghiã Câu,Tu Không Cần Lạy Cần Qùy,Ngồi Đâu Cũng Sửa Vậy Thì Mới Mau:

  by Admin Added 2 Views / 0 Likes

  Tuấn Dũng thân ái mến chào qúy vị:Kính chúc qúy vị thật nhiều sức khoẻ.Nếu qúy vị gặp những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, tàn tật, người già neo đơn không còn sức lao động.Những căn bệnh lạ trong tỉnh An Giang, cần sự giúp đỡ của cộng đồng, thì hãy liên h

 • 1:27:18 Thần Chú Khai Mở Trí Tuệ - Xóa Tan Vô Minh - Thần Chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

  Thần Chú Khai Mở Trí Tuệ - Xóa Tan Vô Minh - Thần Chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

  by Admin Added 4 Views / 0 Likes

  Thần Chú Văn Thù Sư Lợi - Om Ah Ra Pa Tsa Na DhiNgài Văn Thù Sư Lợi là hiện thân của trí tuệ vô ngại, của vô lượng Phật Đà. Ai trì chú này thì có vô lượng công đức rộng lớn không thể nghĩ bàn. Trí tuệ tăng trưởng, thông minh ....Câu chú của Ngài Văn Thù S

 • 1:57:46 Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0485

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0485

  by Admin Added 3 Views / 0 Likes

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0485Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm- thứ nhất Danh sách phát [0401~0555] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvP fGoKfrZQA6B7W3WfwJwTTs_-kc9&disable_polymer=t rueDanh sách phát [0201~0400] https://www.youtube.com/

 • 1:57:07 Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0488

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0488

  by Admin Added 7 Views / 0 Likes

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0488Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm- thứ nhất Danh sách phát [0401~0555] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvP fGoKfrZQA6B7W3WfwJwTTs_-kc9&disable_polymer=t rueDanh sách phát [0201~0400] https://www.youtube.com/

 • 1:58:15 Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0487

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0487

  by Admin Added 2 Views / 0 Likes

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0487Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm- thứ nhất Danh sách phát [0401~0555] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvP fGoKfrZQA6B7W3WfwJwTTs_-kc9&disable_polymer=t rueDanh sách phát [0201~0400] https://www.youtube.com/

 • 1:57:42 Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0490

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0490

  by Admin Added 2 Views / 0 Likes

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0490Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm- thứ nhất Danh sách phát [0401~0555] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvP fGoKfrZQA6B7W3WfwJwTTs_-kc9&disable_polymer=t rueDanh sách phát [0201~0400] https://www.youtube.com/

 • 1:56:58 Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0491

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0491

  by Admin Added 2 Views / 0 Likes

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0491Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm- thứ nhất Danh sách phát [0401~0555] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvP fGoKfrZQA6B7W3WfwJwTTs_-kc9&disable_polymer=t rueDanh sách phát [0201~0400] https://www.youtube.com/

RSS