Niệm Phật Đường
Welcome
Login / Register

Video Buddhology - Phật Học


 • 1:21:46 New Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0373*

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0373*

  by Admin Added 7 Views / 0 Likes

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 03Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm- thứ nhất Danh sách phát [0201~0400] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvP fGoKfo_Feh3_Cnm2yh6BXyJr0J_Danh sách phát [0001~0200] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvP fG

 • 11:16 New Nam Mo A Di Da Phat

  Nam Mo A Di Da Phat

  by Admin Added 3 Views / 0 Likes

  A-di-đà là phiên âm chữ Amita, tiếng Sanskrit, dạng viết tắt của hai chữ Amitàbha có nghĩa là Vô Lượng Quang, ánh sáng vô lượng và Amitàyus có nghĩa là Vô Lượng Thọ, thọ mệnh vô lượng. Ðây là tên một vị Phật quan trọng được tôn thờ nhiều nhất trong Ðại th

 • 55:54 New Pháp môn Tịnh Độ 28 CD2

  Pháp môn Tịnh Độ 28 CD2

  by Admin Added 4 Views / 0 Likes

  Pháp môn Tịnh Độ 28 CD2- Sư Giác Khang

 • 30:12 New 57 VỊ PHẬT, BỒ TÁT THEO TRUYỀN THỐNG PHẬT GIÁO TÂY TẠNG - PHẦN 1 | MINH HỌA ĐẸP, RÕ NÉT

  57 VỊ PHẬT, BỒ TÁT THEO TRUYỀN THỐNG PHẬT GIÁO TÂY TẠNG - PHẦN 1 | MINH HỌA ĐẸP, RÕ NÉT

  by Admin Added 9 Views / 0 Likes

  Mỗi một vị Phật, mỗi một vị Bồ Tát đều có hình tướng và hạnh nguyện riêng, nhưng các Ngài có chung một điều là đều có lòng thương chúng sinh vô cùng vô tận và làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh.Giai thoại cải lương:https://www.youtube.com/playlist?list =

 • 1:16:02 New Kinh Dược Sư | Thiền Định

  Kinh Dược Sư | Thiền Định

  by Admin Added 6 Views / 0 Likes

  Tụng KINH DƯỢC SƯ Hay Nhất - Kinh Phật Giải Trừ Bệnh Tật, Lo Âu, Phiền Não - Linh Nghiệm Vô Cùng"Dược sư", nghĩa đen là thầy thuốc chữa bệnh. Đức dược sư hiểu biết và thông suốt tất cả y dược của thế gian và xuất thế gia. Ngài có thể chữa trị hết tất cả n

 • 1:05:51 New PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ 31 - HT THÍCH GIÁC KHANG

  PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ 31 - HT THÍCH GIÁC KHANG

  by Admin Added 7 Views / 0 Likes

 • 1:02:45 New Pháp môn Tịnh Độ 25- HT Giác khang

  Pháp môn Tịnh Độ 25- HT Giác khang

  by Admin Added 9 Views / 0 Likes

  Pháp môn Tịnh Độ 25- HT Giác khang

 • 1:52:13 New A Di Đà Phật | Thiền Định

  A Di Đà Phật | Thiền Định

  by Admin Added 9 Views / 0 Likes

  Nghe nhạc Phật là phương pháp giúp tịnh tâm, giảm phiền muộn và vui sốngNgười thợ dùng gổ hay xi măng làm tượng Phật. Họa sĩ dùng giấy, màu tạo ra hình Phật. Chúng ta dùng ngôn ngữ để lưu xuất ra danh hiệu Phật. Tất cả đồng có công đức vô lượng. Về ý nghĩ

 • 34:21 42 THỦ NHÃN ẤN PHÁP VÀ CÁCH TRÌ TỤNG CHÚ ĐẠI BI | TRUYỀN THUYẾT PHẬT PHÁP

  42 THỦ NHÃN ẤN PHÁP VÀ CÁCH TRÌ TỤNG CHÚ ĐẠI BI | TRUYỀN THUYẾT PHẬT PHÁP

  by Admin Added 13 Views / 0 Likes

  Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni: Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn đồ.Nay chúng ta đang sống trong thời mạt pháp. Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần trì tụng chú Đại Bi là khế hợp với chân tinh thần Phật pháp rồi, nhưn

 • 07:26 TĐ:2486-Ngũ trí Như Lai

  TĐ:2486-Ngũ trí Như Lai

  by Admin Added 12 Views / 0 Likes

  TĐ:2486-Ngũ trí Như Lai Danh sách phát:[2400~2600] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvP fGoKfrAID9hhZ8gQdd3jqo-2l_QDanh sách phát:[2201~2400] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvP fGoKfr34rrqZko404QoyGwaGcT3Danh sách phát:[2001~2200] http

 • 1:00:17 PHAP MON TINH DO 32 PHAN 1

  PHAP MON TINH DO 32 PHAN 1

  by Admin Added 14 Views / 0 Likes

 • 1:26:31 Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0424

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0424

  by Admin Added 12 Views / 0 Likes

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0424Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm- thứ nhất Danh sách phát [0401~0555] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvP fGoKfrZQA6B7W3WfwJwTTs_-kc9&disable_polymer=t rueDanh sách phát [0201~0400] https://www.youtube.com/

RSS