Niệm Phật Đường
Welcome
Login / Register

Phương Pháp Chửa Bệnh Mù Mắt | A Di Đà Phật

 

Trước khi đi vào vấn đề chửa bệnh, cần làm những điều sau đây:

1- Thường Niệm A DI ĐÀ PHẬT

2- Niệm Kinh Chánh Pháp Sangatha . Nam Mô Chánh Pháp Sangatha Kinh Như Lai Phật

Lưu Ý: Nếu bạn là tôn giáo khác, hãy cầu nguyện theo tôn giáo mình, mỗi ngày..


Commenting disabled.
RSS