Niệm Phật Đường
Welcome
Login / Register

Thông Điệp | August 02, 2020. 11am California USA. Toa Thuốc COVID-19

QUÝ PHẬT TỬ MỖI NGÀY NGHE THẦN CHÚ TRÊN ĐÂY, TRONG VÒNG 3 THÁNG HỒI HƯỚNG CHO CHÚNG SANH KHẮP PHÁP GIỚI.

VIRUS COVID 19 SẼ KHÔNG CÒN CÓ MẶT TRÊN THẾ GIAN VÀ NHỬNG BỆNH DỊCH KHÁC SẮP DIỂN BIẾN KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI.

CHÚNG CON THÀNH KÍNH ÂN ĐỨC PHẬT TỔ, NGÀI ANAN & PHẬT THẦY TÂY AN ĐÃ CHỈ CHO CHÚNG CON TOA THUỐC TRỊ BỆNH DỊCH


Commenting disabled.

Related Articles

RSS