Niệm Phật Đường
Welcome
Login / Register

About Us

------------------------------------o0o----------------------------------------

 

LIÊN LẠC

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

Chùa Tọa Lạc: Mỹ Hóa-Cát Hanh-Phù Cát, Bình Định ĐT: 0979175457 . Sư Cô Minh Tâm

 

E-mail:info@niemphatduong.com

 

 

------------------------------------o0o----------------------------------------

 

Ngôi chùa có gần 60 năm, sau bao nhiêu thời gian trôi qua, ngôi chùa chỉ còn 4 bứt tường, gần đây được sự hoan hỉ quý Phật Tử gần xa, phát tâm cúng dường tu sửa ngôi chùa đã bị bỏ quên theo ngày tháng thăng trầm lịch sử...

Niệm Phật Đường hân hoan chào đoán Quý Phật Tử khắp nơi trên Thế Giới...

 

A DI ĐÀ PHẬT

 

 

-------------------------------------------------------------------------------o0o----------------------------------------------------------------------------------

Địa Điểm (2)

CHÙA CHƠN TÂM KHÔNG

Tổ 3, Thôn Đa Quý,X Ã XUÂN THỌ, TP. ĐÀ LẠT, T. LÂM ĐỒNG

 

 

 

RSS