Niệm Phật Đường
Welcome
Login / Register

Thần chú lục độ mẫu cứu khổ cứu nạn

Featured video
You need to have the Flash Player installed and a browser with JavaScript support.

Thanks! Share it with your friends!

URL

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


Added by Admin in Video Buddhology - Phật Học
316 Views

Description

Kinh Vô Lượng Thọ nói: "Thanh tịnh,
Bình đẳng, Giác", đây là chánh nhân
của thế giới Cực Lạc, quả báo của thế
giới Cực Lạc là "Đại Thừa Vô Lượng
Thọ Trang Nghiêm". Đại thừa là trí tuệ,
vô lượng thọ là tướng hảo, phước đức,
thọ mạng là đức thứ nhất. Trang nghiêm
là đức năng, trên kinh Hoa Nghiêm nói
"Như Lai trí tuệ, đức năng, tướng hảo",
đều là hiển thị ra cho bạn, tu thế nào?
Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác
ngộ, "thanh tịnh, bình đẳng, giác", năm
chữ này, đem hết thảy Phật pháp thảy
đều bao gồm ở trong đó, năm chữ này
là Tam Bảo. Giác là Phật bảo, thanh tịnh
là Tăng Bảo, bình đẳng là Pháp Bảo. Lại
là Tam Tạng, thanh tịnh là Luật Tạng, bình
đẳng là Kinh Tạng, giác là Luận Tạng.
Tam học, Tam tạng, Tam bảo đều ở trên
cái đề này, bạn tìm xem trên đề kinh của
bộ kinh nào, viên mãn đến như vậy, đầy
đủ đến như vậy, không có chút kém
khuyết nào. Đó là chư Phật Bồ Tát,
Thích Ca Thế Tôn vô tận từ bi, giúp đỡ
những người có duyên này, bạn xem
thấy bổn kinh này, tiếp xúc được rồi,
nghe được rồi, đều là người có duyên,
nếu bạn có thể nắm được cơ duyên này
nỗ lực học tập, ngay đời này bạn liền có
thể chứng quả, không phải là quả nhỏ
thông thường, Phật quả cứu cánh viên
mãn, cho nên pháp môn này gọi là pháp
môn ngay một đời thành tựu, bạn muốn
tìm cũng tìm không ra, tu học pháp môn
này đích thực là ổn định, thẳng tắc, mau
lẹ, ngay trong một đời học Phật rồi, chọn
lấy pháp môn này là trí tuệ bậc nhất,
không phải trí tuệ chân thật thì bạn làm
sao chọn được pháp môn này?

Show more

Commenting disabled.
RSS