Niệm Phật Đường
Welcome
Login / Register

TĐ:2182-Thân phận của Thích-ca Mâu-ni Phật

You need to have the Flash Player installed and a browser with JavaScript support.

Thanks! Share it with your friends!

URL

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


Added by Admin in Video Buddhology - Phật Học
14 Views

Description

TĐ:2182-Thân phận của Thích-ca Mâu-ni Phật
Danh sách phát:[2001~2200] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvP fGoKfpzRAz_MbrGEKmMs2Eh5Sbo
Danh sách phát:1801~2000] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvP fGoKfpDr7ObfAUmbTOXlIws6On_
Danh sách phát:1601~1800]https://www.youtube.com/playl ist?list=PLtgPvPfGoKfo1EoAqe5u-626UhCKZYvYq&d isable_polymer=true
Danh sách phát:1401~1600]https://www.youtube.com/playl ist?list=PLtgPvPfGoKfq0BlyA1NTwPHOWR5IkT77o&d isable_polymer=true
Danh sách phát:1201~1400]https://www.youtube.com/playl ist?list=PLtgPvPfGoKfpp9swy_I652Im566UwYf8W&d isable_polymer=true
Danh sách phát:[1101~1200]https://www.youtube.com/play list?list=PLtgPvPfGoKfp0WjymxNFeWjwdNciJE82Q
D anh sách phát:[0901~1100]https://www.youtube.com/play list?list=PLtgPvPfGoKfohGn_RqLUYnDQe2hA6E4WF
D anh sách phát:[701~900]https://www.youtube.com/playli st?list=PLtgPvPfGoKfongExBnVdOZiXlp4wqLxKY
Dan h sách phát:[501~700]https://www.youtube.com/playli st?list=PLtgPvPfGoKfoi22RlhqWh3peARX_iQ3ME
Dan h sách phát:[301~500] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvP fGoKfrH7VywuhabTR6EbcPheheD
Danh sách phát:[001~300] https://www.youtube.com/watch?v=w315v8vovDU&l ist=PLtgPvPfGoKfoYDyd4deLiJiHReSbgi3LL

Danh sách phát~1: [Trọn bộ 02-039- 001~300]
https://www.youtube.com/playlist?list =PLtgPvPfGoKfrWiWdvFOql5MiLNDPPgimq
Danh sách phát~2: [Trọn bộ 02-039- 301~600]
https://www.youtube.com/playlist?list =PLtgPvPfGoKfpjQ4ciTMj6SGbNjBxTSeoJ

Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa:
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK ~ tập, 336
Thời gian từ: 00h14:11:29 – 00h26:07:15
OneDrive-Download (Audio) (pháp âm)
Text (văn bản,tài liệu) Video (Phim)
https://sites.google.com/a/tinhdophapam .org/www-tinhdophapam-org
https://onedrive.liv e.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&id=1611C15B 57B62EB0%21307&cid=1611C15B57B62EB0
https://on edrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&i d=1611C15B57B62EB0%21306&cid=1611C15B57B62EB0
Nguồn Hoa Ngữ: http://www.amtb.tw
Download Video‎‎‎‎‎‎(Phim)‎‎‎‎‎? ?? Hoạt Hình 3D ‎‎‎‎‎‎‎[Thiên Đình Tiểu Tử 01~13 (14~26 tập còn tiếp)- Phụ đề Việt ngữ]‎‎‎‎‎‎‎.mp4
https://sites. google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapa m-org

http://www.niemphat.net/Luan/tinhdodaiki nh/tinhdodaikinh.htm
Bài giảng:
Khi đức Thế Tôn còn tại thế, suốt đời làm gương pháp cho chúng ta, khi chưa xuất gia thông minh hiếu học, biểu lộ lòng từ bi. Khi làm thái tử, ra ngoài dạo chơi, nhìn thấy cảnh sanh già bệnh chết, lòng từ bi phát khởi, làm sao có thể cứu giúp chúng sanh khổ nạn, tránh khói cái khổ của sanh già bệnh chết? Ngài nảy sinh ý định tu đạo. Năm mười chín tuổi đi tham học, trải qua cuộc sống khổ hạnh, tìm thầy học đạo. Tất cả các tôn giáo, học phái của Ấn Độ đều tham học. Nghi ngờ không thể giải quyết. Ấn Độ xưa là đất nước tôn giáo, đất nước triết học. Triết học Ấn Độ là cái mũ của toàn thế giới, tôn giáo và triết học của họ hiện rõ trí huệ. Từ đâu mà có? Là từ thiền định mà có. Tứ thiền bát định là phương pháp tu hành ngày xưa của Bà La Môn giáo.
Bà la môn giáo ra đời sớm hơn Phật Thích Ca khoảng mười ngàn năm. Nói cách khác, lịch sử Bà la môn giáo, đến nay vượt quá mười ba ngàn ngàn năm, đây là tôn giáo lâu đời nhất trên thế giới. Tứ thiền bát định có thể phá bỏ không gian duy thứ. Nói cách khác, tu được định này rồi quý vị hoàn toàn thấy được tình hình trong lục đạo, quý vị tận mắt thấy được, tận tai nghe được, không phải suy đoán, không phải suy nghĩ, không phải tưởng tượng. Trong nhà Phật gọi là cảnh giới hiện lượng. Phía trên có thể nhìn thấy hai mươi tám tầng trời, không những chỉ nhìn thấy, quý vị có thể đạt được, quý vị có thể đến viếng thăm hai mươi tám tầng trời. Phía dưới có thể đến địa ngục A Tỳ, ngạ quỷ, súc sanh, A tu la và La sát, chỗ nào cũng rõ ràng, cũng minh bạch. Điều này các nhà khoa ngày nay học không làm được.

Đọc thêm ...

Show more

Commenting disabled.
RSS