Niệm Phật Đường
Welcome
Login / Register

TĐ:2171-Bát nạn: nạn Trường Thọ Thiên

You need to have the Flash Player installed and a browser with JavaScript support.

Thanks! Share it with your friends!

URL

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


Added by Admin in Video Buddhology - Phật Học
22 Views

Description

TĐ:2171-Bát nạn: nạn Trường Thọ Thiên
Danh sách phát:[2001~2200] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvP fGoKfpzRAz_MbrGEKmMs2Eh5Sbo
Danh sách phát:1801~2000] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvP fGoKfpDr7ObfAUmbTOXlIws6On_
Danh sách phát:1601~1800]https://www.youtube.com/playl ist?list=PLtgPvPfGoKfo1EoAqe5u-626UhCKZYvYq&d isable_polymer=true
Danh sách phát:1401~1600]https://www.youtube.com/playl ist?list=PLtgPvPfGoKfq0BlyA1NTwPHOWR5IkT77o&d isable_polymer=true
Danh sách phát:1201~1400]https://www.youtube.com/playl ist?list=PLtgPvPfGoKfpp9swy_I652Im566UwYf8W&d isable_polymer=true
Danh sách phát:[1101~1200]https://www.youtube.com/play list?list=PLtgPvPfGoKfp0WjymxNFeWjwdNciJE82Q
D anh sách phát:[0901~1100]https://www.youtube.com/play list?list=PLtgPvPfGoKfohGn_RqLUYnDQe2hA6E4WF
D anh sách phát:[701~900]https://www.youtube.com/playli st?list=PLtgPvPfGoKfongExBnVdOZiXlp4wqLxKY
Dan h sách phát:[501~700]https://www.youtube.com/playli st?list=PLtgPvPfGoKfoi22RlhqWh3peARX_iQ3ME
Dan h sách phát:[301~500] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvP fGoKfrH7VywuhabTR6EbcPheheD
Danh sách phát:[001~300] https://www.youtube.com/watch?v=w315v8vovDU&l ist=PLtgPvPfGoKfoYDyd4deLiJiHReSbgi3LL

Danh sách phát~1: [Trọn bộ 02-039- 001~300]
https://www.youtube.com/playlist?list =PLtgPvPfGoKfrWiWdvFOql5MiLNDPPgimq
Danh sách phát~2: [Trọn bộ 02-039- 301~600]
https://www.youtube.com/playlist?list =PLtgPvPfGoKfpjQ4ciTMj6SGbNjBxTSeoJ

Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa:
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK ~ tập, 332
Thời gian từ: 01h02:04:11 – 01h26:02:25
OneDrive-Download (Audio) (pháp âm)
Text (văn bản,tài liệu) Video (Phim)
https://sites.google.com/a/tinhdophapam .org/www-tinhdophapam-org
https://onedrive.liv e.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&id=1611C15B 57B62EB0%21307&cid=1611C15B57B62EB0
https://on edrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&i d=1611C15B57B62EB0%21306&cid=1611C15B57B62EB0
Nguồn Hoa Ngữ: http://www.amtb.tw
Download Video‎‎‎‎‎‎(Phim)‎‎‎‎‎? ?? Hoạt Hình 3D ‎‎‎‎‎‎‎[Thiên Đình Tiểu Tử 01~13 (14~26 tập còn tiếp)- Phụ đề Việt ngữ]‎‎‎‎‎‎‎.mp4
https://sites. google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapa m-org

http://www.niemphat.net/Luan/tinhdodaiki nh/tinhdodaikinh.htm
Bài giảng:
Thứ tư là “trường thọ thiên nạn, vị thử thiên dĩ ngũ bách kiếp vi thọ,tức sắc giới đệ tứ thiền trung vô tưởng thiên dã. Ngôn Vô Tưởng giả, dĩ kỳ tâm thức bất hành, như băng ngư trấp trùng. Ngoại đạo tu hành, đa sanh kỳ xứ, chướng ư kiến Phật văn pháp. ”
Vẫn là câu này, nói họ gặp nạn tức là họ không thấy được Phật, không nghe được Pháp. Do đó có thể biết được chúng ta trong kiếp này, tuy được thân người, nhưng nếu không thấy được Phật không nghe được Pháp, thì cũng gặp nạn rồi, đó là đại nạn của nhân thế. Trời long đất lở cũng chưa phải nạn. Không thấy được Phật không nghe được Pháp đó mới là đại nạn. Gặp Phật nghe Pháp, như pháp tu hành, thì thật ra tai nạn gì cũng không còn nữa. Thiên tai hoạn nạn đều không có nữa. Từ đó cho thấy, thế giới Tây phương Cực lạc vì sao không có tai nạn? Đức Phật A Di Đà ngày ngày giảng kinh, dạy học. Toàn thể cư dân của thế giới Cực lạc ngày ngày đều học Phật Pháp, ngày ngày gặp Phật, ngày ngày nghe Pháp. Cho nên cõi đó gọi là thế giới Cực lạc, ở đó không có tai nạn. Đức Phật A Di Đà thần thông quảng đại, chúng sanh ở thế giới Cực lạc thần thông, đạo lực cũng như Đức Phật A Di Đà. Họ có năng lực mỗi ngày đều gặp được Phật. Đức Phật có khả năng hiện vô lượng vô biên thân. Mỗi người họ cũng có khả năng hiện vô lượng vô biên thân. Chẳng những thân cận Phật A Di Đà, đồng thời có thể thân cận tất cả chư Phật Như Lai trong mười phương thế giới. Quí vị nghĩ xem họ vui biết bao!

Đọc thêm ...

Show more

Commenting disabled.
RSS