Niệm Phật Đường
Welcome
Login / Register

TĐ:1577-Long Hoa tam hội {có phụ đề}

You need to have the Flash Player installed and a browser with JavaScript support.

Thanks! Share it with your friends!

URL

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


Added by Admin in Video Buddhology - Phật Học
14 Views

Description

TĐ:1577-Long Hoa tam hội {có phụ đề}
Danh sách phát:1401~1600]https://www.youtube.com/playl ist?list=PLtgPvPfGoKfq0BlyA1NTwPHOWR5IkT77o&d isable_polymer=true
Danh sách phát:1201~1400]https://www.youtube.com/playl ist?list=PLtgPvPfGoKfpp9swy_I652Im566UwYf8W&d isable_polymer=true
Danh sách phát:[1101~1200]https://www.youtube.com/play list?list=PLtgPvPfGoKfp0WjymxNFeWjwdNciJE82Q
D anh sách phát:[0901~1100]https://www.youtube.com/play list?list=PLtgPvPfGoKfohGn_RqLUYnDQe2hA6E4WF
D anh sách phát:[701~900]https://www.youtube.com/playli st?list=PLtgPvPfGoKfongExBnVdOZiXlp4wqLxKY
Dan h sách phát:[501~700]https://www.youtube.com/playli st?list=PLtgPvPfGoKfoi22RlhqWh3peARX_iQ3ME
Dan h sách phát:[301~500] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvP fGoKfrH7VywuhabTR6EbcPheheD
Danh sách phát:[001~300] https://www.youtube.com/watch?v=w315v8vovDU&l ist=PLtgPvPfGoKfoYDyd4deLiJiHReSbgi3LL

Danh sách phát~1: [Trọn bộ 02-039- 001~300]
https://www.youtube.com/playlist?list =PLtgPvPfGoKfrWiWdvFOql5MiLNDPPgimq
Danh sách phát~2: [Trọn bộ 02-039- 301~600]
https://www.youtube.com/playlist?list =PLtgPvPfGoKfpjQ4ciTMj6SGbNjBxTSeoJ

Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa:
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK ~ tập, 095
Thời gian từ: 00h10:59:24 – 00h15:05:19
OneDrive-Download (Audio) (pháp âm)
Text (văn bản,tài liệu) Video (Phim)
https://sites.google.com/a/tinhdophapam .org/www-tinhdophapam-org
https://onedrive.liv e.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&id=1611C15B 57B62EB0%21307&cid=1611C15B57B62EB0
https://on edrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&i d=1611C15B57B62EB0%21306&cid=1611C15B57B62EB0
Nguồn Hoa Ngữ: http://www.amtb.tw
Download Video‎‎‎‎‎‎(Phim)‎‎‎‎‎? ?? Hoạt Hình 3D ‎‎‎‎‎‎‎[Thiên Đình Tiểu Tử 01~13 (14~26 tập còn tiếp)- Phụ đề Việt ngữ]‎‎‎‎‎‎‎.mp4
https://sites. google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapa m-org
https://adblockplus.org {Có thể chặn quảng cáo video - ngay cả trên Facebook và YouTube}
BẠN MUỐN CHẶN QUẢNG CÁO VÀ TẮT THEO DÕI TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG?
ỨNG DỤNG TRÌNH DUYỆT ADBLOCK
https://adblockplus.org/en/chrome

http://www.n iemphat.net/Luan/tinhdodaikinh/tinhdodaikinh. htm
Bài giảng:
“Phó chúc nhữ đẳng tác đại thủ hộ, đương linh thị pháp cửu trụ bất diệt” (dặn dò, giao cho các ông hãy bảo vệ lớn lao, khiến cho pháp này tồn tại lâu dài chẳng diệt). Đó là lời phó chúc của Thích Ca Mâu Ni Phật, mà cũng là lời căn dặn Di Lặc Bồ Tát, ông phải hộ trì pháp môn này, khiến cho pháp môn này tồn tại lâu dài trong thế gian, chẳng bị diệt mất. “Di Lặc thừa Phật phó chúc, hoằng trì thị kinh” (Di Lặc tuân lời Phật phó chúc, hoằng dương, hộ trì kinh này). Hoằng (宏) là hoằng dương, Trì (持) là y giáo phụng hành, Di Lặc Bồ Tát cũng niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tịnh Độ. “Thị cố đại sĩ, bất đản đương lai Long Hoa hội thượng tất thuyết thử kinh” (vì vậy, đại sĩ không chỉ trong tương lai ắt nói kinh này trong hội Long Hoa), Ngài tiếp nhận lời phó chúc của Thích Ca Mâu Ni Phật, lẽ nào trong ba hội Long Hoa chẳng giảng kinh này? Thích Ca Mâu Ni Phật nhiều lần tuyên thuyết bộ kinh này, chúng ta có thể suy luận trong tương lai Di Lặc Bồ Tát xuất hiện trong cõi đời, Ngài [thuyết pháp] chỉ có ba hội, không giống như đức Thế Tôn [Thích Ca Mâu Ni Phật]. Đức Thế Tôn là hơn ba trăm hội, ngài Di Lặc chỉ có ba hội. Chúng ta có lý do để tin tưởng, trong mỗi hội, Ngài đều giảng bộ kinh này, đều tuyên dương pháp môn này thì mới chẳng phụ bạc sự phó thác của Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp môn này trọng yếu ngần ấy! “Trực thị tận vị lai tế diệc tất thường thuyết bất tuyệt” (mãi cho đến đời vị lai ắt cũng thường nói chẳng dứt), chúng tôi đồng ý với cách nhìn của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ trong câu này. Vì sao? Vì chỉ có pháp môn này có thể khiến cho người thuộc hết thảy căn tánh thượng trung hạ thành tựu viên mãn trong một đời.
Đọc thêm ...

Show more

Commenting disabled.
RSS