Niệm Phật Đường
Welcome
Login / Register

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0284

You need to have the Flash Player installed and a browser with JavaScript support.

Thanks! Share it with your friends!

URL

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


Added by Admin in Video Buddhology - Phật Học
51 Views

Description

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0284
Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm- thứ nhất
Danh sách phát https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvP fGoKfo_Feh3_Cnm2yh6BXyJr0J_
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
* Thời gian : {12 năm}
* Khởi giảng từ ngày 18 tháng 05 năm 1998
- đến ngày 28 tháng 02 năm 2010
* Video số : 12-17 - [tổng cộng có 2121 tập]
* Địa điểm:
- Tịnh Tông Học Hội - Singapore
- Giảng Đường Hoa Nghiêm - Malaysia
- Tịnh Tông Học Viện - Úc Châu
- Hiệp Hội Phật Đà Giáo Dục - Hồng Kông
* Chuyển ngữ: Hạnh Chơn ; Thiên Quang ; Lệ Bảo; Quảng Viên; Nhuận Linh; Đồng Tri; Phước Ngọc ; Liên Hải; Nguyên Thanh; Chơn Ngộ & Huệ An
* Biên tập: TT Diệu Pháp Âm; Minh Tâm ; Bình Minh ;
Nguyên Tâm & Vương cư sĩ
1/Pháp Âm Tịnh Độ OneDrive-Download{Audio(pháp âm)Text (văn bản,tài liệu)Video(Phim)
https://sites.google.com/a/ tinhdophapam.org/www-tinhdophapam-org
2/Tịnh Độ Pháp Âm {có thể xem Video & Download MP3 + MP4 =
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt 5tgeLY5k&id=1611C15B57B62EB0%21306&cid=1611C1 5B57B62EB0
Nguồn Hoa Ngữ:
1/http://new.pllc.cn/Category_224/Index_37.as px
http://www.amtb.tw
OneDrive-Download (Audio)  (pháp âm)
Text (văn bản,tài liệu) Video (Phim)
https://sites.google.com/a/tinhdophapam .org/www-tinhdophapam-org
https://onedrive.liv e.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&id=1611C15B 57B62EB0%21307&cid=1611C15B57B62EB0
https://on edrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&i d=1611C15B57B62EB0%21306&cid=1611C15B57B62EB0
Nguồn Hoa Ngữ: http://www.amtb.tw
Download Video‎‎‎‎‎‎(Phim)‎‎‎‎‎? ?? Hoạt Hình 3D ‎‎‎‎‎‎‎[Thiên Đình Tiểu Tử 01~13 (14~26 tập còn tiếp)- Phụ đề Việt ngữ]‎‎‎‎‎‎‎.mp4
https://sites. google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapa m-org/
https://adblockplus.org {Có thể chặn quảng cáo video - ngay cả trên Facebook và YouTube}

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm:
* Mục Lục:
01. Phẩm Thế-chủ Diệu-nghiêm Thứ Nhất
02. Phẩm Như-lai Hiện-tướng
03. Phẩm Phổ-hiền Tam-muội
04. Phẩm Thế-giới Thành-tựu
05. Phẩm Hoa-tạng Thế-giới
06. Phẩm Tỳ-lô-giá-na
07. Phẩm Như-lai Danh-hiệu
08. Phẩm Tứ-thánh-đế
09. Phẩm Quang-minh Giác
10. Phẩm Bồ-tát Vấn Minh
___
11. Phẩm Tịnh Hạnh
( Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh
(Bát Thập Hoa Nghiêm)
Phẩm 11: Tịnh Hạnh
大方廣佛華嚴經
(八十華嚴)
(十 一)淨行品
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Giảo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang và Đức Phong
"từ tập 1463 đến tập 1576"
http://www.niemphat.net/cacbaimoidang.h tm

12. Phẩm Hiền Thủ
13. Phẩm Thăng Tu-di Sơn-đảnh
14. Phẩm Tu-di Sơn-đảnh Kệ Tán
15. Phẩm Thập-trụ
16. Phẩm Phạm-hạnh
17. Phẩm Sơ Phát-tâm Công-đức
18. Phẩm Minh Pháp
19. Phẩm Thăng Dạ-ma Thiên-cung
20. Phẩm Dạ-ma Cung Kệ Tán
21. Phẩm Thập-hạnh
22. Phẩm Vô Tận Tạng
23. Phẩm Thăng Đâu-suất Thiên-cung
24. Phẩm Đâu-suất Kệ Tán
25. Phẩm Thập Hồi-hướng (Phần Đầu)
25. Phẩm Thập Hồi-hướng (Phần Sau)
26. Phẩm Thập-địa
27. Phẩm Thập-định
28. Phẩm Thập-thông
29. Phẩm Thập-nhẫn
30. Phẩm A-tăng-kỳ
31. Phẩm Thọ Lượng
32. Phẩm Chư Bồ-tát Trụ Xứ
33. Phẩm Phật Bất-tư-nghì
34. Phẩm Như-lai Thập Thân Tướng Hải
35. Phẩm Như-lai Tùy Hảo Quang-minh Công-đức
36. Phẩm Phổ-hiền Hạnh
37. Phẩm Như-lai Xuất Hiện
38. Phẩm Ly Thế Gian
39. Phẩm Nhập Pháp-giới (Phần Trên)
39. Phẩm Nhập Pháp-giới (Phần Dưới)
40. Phẩm Nhập Bất-tư-nghì Giải-thoát Cảnh-giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện

Kinh phí thu âm và biên dịch do Phật tử Thiện Đức cúng dường,
với mong ước lời giảng của Hòa Thượng Tịnh Không
được lưu truyền rộng rãi.

Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính thưa các vị đồng tu.
Trang Tịnh Độ Pháp Âm này được thành lập trên cơ sở của trang youtube ChieuQuang.
Sau khi trang youtube của ChieuQuang bị kẻ xấu "gắn cờ" đánh sập,
theo lời đề nghị của một số Phật tử đã có kinh nghiệm bị đánh sập trước đó,
ChieuQuang đã đăng ký với đối tác POPS của youtube để được bảo vệ.
Đồng thời, POPS cũng sẽ chen vào một ít quảng cáo (nếu không thích,
quý đồng tu có thể bấm vào nút tắt khi quảng cáo hiện ra).
Kính mong quý đồng tu hoan hỷ.
Nam Mô Tồi Tà Phụ Chánh Hộ Pháp Chư Tôn Bồ-tát Ma-ha-tát.

https://adblockplus.org {Có thể chặn quảng cáo video - ngay cả trên Facebook và YouTube} Giáo dục

Show more

Commenting disabled.
RSS