Niệm Phật Đường
Welcome
Login / Register

Video Buddhology - Phật Học


 • 05:52 KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM TỨ ĐẾ THỨ 10

  KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM TỨ ĐẾ THỨ 10

  by Admin Added 10 Views / 0 Likes

  KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN (Mahaparinirvana Sutra - The Great Parinirvana Sutra -Mahayana) – Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịchNghe - Đọc Kinh Đại Bát Niết BànDOWNLOAD TRỌN BỘ KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN BẢN TẠI ĐÂY:http://www.mediafire.com/download/2a3ds apt88xk6gu/KIN

 • 24:12 KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM TÀ CHÁNH THỨ 9

  KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM TÀ CHÁNH THỨ 9

  by Admin Added 10 Views / 0 Likes

  KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN (Mahaparinirvana Sutra - The Great Parinirvana Sutra -Mahayana) – Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịchNghe - Đọc Kinh Đại Bát Niết BànDOWNLOAD TRỌN BỘ KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN BẢN TẠI ĐÂY:http://www.mediafire.com/download/2a3ds apt88xk6gu/KIN

 • 1:55:57 Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0075

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0075

  by Admin Added 5 Views / 0 Likes

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0075 [Việt~Hoa]Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm- thứ nhất Danh sách phát:https://www.youtube.com/playlist?list=P LtgPvPfGoKfrFPjQEXHvwN8nxZEZvYeAbChủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không* Thời gian : {12 năm}* Khởi giảng từ ngà

 • 1:53:18 Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0074

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0074

  by Admin Added 2 Views / 0 Likes

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0074 [Việt~Hoa]Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm- thứ nhất Danh sách phát:https://www.youtube.com/playlist?list=P LtgPvPfGoKfrFPjQEXHvwN8nxZEZvYeAbChủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không* Thời gian : {12 năm}* Khởi giảng từ ngà

 • 1:43:04 Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0073

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0073

  by Admin Added 2 Views / 0 Likes

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0073 [Việt~Hoa]Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm- thứ nhất Danh sách phát:https://www.youtube.com/playlist?list=P LtgPvPfGoKfrFPjQEXHvwN8nxZEZvYeAbChủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không* Thời gian : {12 năm}* Khởi giảng từ ngà

 • 59:18 Kinh Kim Cang Giảng ký Tập 9 - Pháp Sư Tịnh Không

  Kinh Kim Cang Giảng ký Tập 9 - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 4 Views / 0 Likes

  Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCP xl7guabHmQqj37dtyLmt4kFaMXKinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Giảng ký Tập 9- Pháp Sư Tịnh Không- Giảng tại Cư Sĩ Lam (Singapore)

 • 59:18 Kinh Kim Cang Giảng ký Tập 7 - Pháp Sư Tịnh Không

  Kinh Kim Cang Giảng ký Tập 7 - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 3 Views / 0 Likes

  Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCP xl7guabHmQqj37dtyLmt4kFaMXKinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Giảng ký Tập 7- Pháp Sư Tịnh Không- Giảng tại Cư Sĩ Lam (Singapore)

 • 42:54 KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM TỨ Y THỨ 8

  KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM TỨ Y THỨ 8

  by Admin Added 4 Views / 0 Likes

  KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN (Mahaparinirvana Sutra - The Great Parinirvana Sutra -Mahayana) – Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịchNghe - Đọc Kinh Đại Bát Niết BànDOWNLOAD TRỌN BỘ KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN BẢN TẠI ĐÂY:http://www.mediafire.com/download/2a3ds apt88xk6gu/KIN

 • 45:47 KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM TỨ TƯỚNG THỨ 7 b

  KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM TỨ TƯỚNG THỨ 7 b

  by Admin Added 5 Views / 0 Likes

  KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN (Mahaparinirvana Sutra - The Great Parinirvana Sutra -Mahayana) – Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịchNghe - Đọc Kinh Đại Bát Niết BànDOWNLOAD TRỌN BỘ KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN BẢN TẠI ĐÂY:http://www.mediafire.com/download/2a3ds apt88xk6gu/KIN

 • 59:17 Kinh Kim Cang Giảng ký Tập 5 - Pháp Sư Tịnh Không

  Kinh Kim Cang Giảng ký Tập 5 - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 0 Views / 0 Likes

  Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCP xl7guabHmQqj37dtyLmt4kFaMXKinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Giảng ký Tập 5- Pháp Sư Tịnh Không- Giảng tại Cư Sĩ Lam (Singapore)

 • 58:29 Kinh Kim Cang Giảng ký Tập 4 - Pháp Sư Tịnh Không

  Kinh Kim Cang Giảng ký Tập 4 - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 0 Views / 0 Likes

  Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCP xl7guabHmQqj37dtyLmt4kFaMXKinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Giảng ký Tập 4- Pháp Sư Tịnh Không- Giảng tại Cư Sĩ Lam (Singapore)

RSS