Niệm Phật Đường
Welcome
Login / Register

Video Buddhology - Phật Học


 • 1:05:38 Tụng Kinh Phổ Môn (Nghĩa) - Thích Trí Thoát

  Tụng Kinh Phổ Môn (Nghĩa) - Thích Trí Thoát

  by Admin Added 227 Views / 0 Likes

  http://www.kinhphat.org/

 • 15:01 Bát Nhã Tâm Kinh (21 biến)-Thích Trí Thoát tụng

  Bát Nhã Tâm Kinh (21 biến)-Thích Trí Thoát tụng

  by Admin Added 165 Views / 0 Likes

  Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh.Quán-Tự-Tại Bồ-Tát hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa thời, chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.Xá-Lợi-Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ, tưởng, hành, thức di

 • 3:13:45 Kinh Vô Lượng Thọ ( Có Chữ - Trọn Bộ ) - ĐĐ.Thích Trí Thoát Tụng

  Kinh Vô Lượng Thọ ( Có Chữ - Trọn Bộ ) - ĐĐ.Thích Trí Thoát Tụng

  by Admin Added 148 Views / 0 Likes

  Kinh Vô Lượng Thọ ( Có chữ - Trọn bộ ) - ĐĐ.Thích Trí Thoát Tụng--------------------------------------- --------------------------------------------- -----------------Welcome to Buddhism Channel 1 & 2 :https://www.youtube.com/tangtrungthang https://www.yo

 • 1:12:31 Kinh Vu Lan ( Có Chữ - Trọn Bộ ) - ĐĐ.Thích Trí Thoát Tụng

  Kinh Vu Lan ( Có Chữ - Trọn Bộ ) - ĐĐ.Thích Trí Thoát Tụng

  by Admin Added 169 Views / 0 Likes

  Kinh Vu Lan ( Có Chữ - Trọn Bộ ) - ĐĐ.Thích Trí Thoát Tụng--------------------------------------- --------------------------------------------- ------Welcome to My Buddhism Channel !https://www.youtube.com/tangtrungthang https://www.youtube.com/channel/UC

 • 1:25:22 Phật Nói Kinh Vu Lan Bổn (tụng) - Thầy Thích Trí Thoát

  Phật Nói Kinh Vu Lan Bổn (tụng) - Thầy Thích Trí Thoát

  by Admin Added 226 Views / 0 Likes

  Xem Những bài Pháp khác ( Click đây ) : http://www.youtube.com/playlist?list=PLF36F37 E1AA411E83Phật Nói Kinh Vu Lan Bổn (tụng) - Thầy Thích Trí Thoát

 • 30:00 Ngàn năm con đường giác ngộ 六Lục 祖Tổ 慧Huệ 能Năng ph

  Ngàn năm con đường giác ngộ 六Lục 祖Tổ 慧Huệ 能Năng ph

  by Admin Added 182 Views / 0 Likes

  Cuộc đời và đạo nghiệp Lục Tổ Huệ Năng

 • 09:32 Guru Rinpoche Prayer Removing Obstacles

  Guru Rinpoche Prayer Removing Obstacles

  by Admin Added 210 Views / 0 Likes

 • 29:01 Dhechen Monlam  བདེ་ཅན་སྨོན་ལམ་བཞུགས། Demon Gyepa

  Dhechen Monlam བདེ་ཅན་སྨོན་ལམ་བཞུགས། Demon Gyepa

  by Admin Added 241 Views / 0 Likes

  ༄༅། །རྣམ་དག་བདེ་ཅན་ ཞིང་གི་སྨོན་ལམ་ བཞུགས། འདི་ཉིད་ཆག་མེད་ ཐུགས་དམ་མཛོད། །ལག་པ་ན་ཡང་འབད་ ནས་བྲིས། །མང་པོ་འགའ་ལ་ཨེ ་ཕན་བསམ། །དཔེ་གཅོད་འདོད་ མི་གདའ་ན་གཡོར། །འདི་ལས་ཕན་ཡོན་ ཆེ་བ་མེད། །འདིལས་ཟབ་པའི་ག དམས་ངག་མེད།།ང་ཡ ི་ཆོས་ཀྱི་རྩ་བ་ ཡིན། །རང་གར་མ་བསྐྱུར ་ཉམས་ལ

 • 04:06 Vấn đáp: Văn hóa cúng sao giải hạn | Thích Nhật Từ

  Vấn đáp: Văn hóa cúng sao giải hạn | Thích Nhật Từ

  by Admin Added 222 Views / 0 Likes

  Các bài vấn đáp Phật học | Thích Nhật Từ: http://vandapphathoc.com/bai-moi/Kinh Phật Cho Người Tại Gia |Thích Nhật Từ biên soạn: http://vandapphathoc.com/kinh-phat-cho-nguoi- tai-gia/Kinh Tụng Hằng Ngày| Thích Nhật Từ biên soạn: http://vandapphathoc.com/k

 • 2:10:09 Vajra Guru Mantra - 2 hours

  Vajra Guru Mantra - 2 hours

  by Admin Added 295 Views / 0 Likes

  Vajra Guru Mantra - Om Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum. More information about this mantra http://www.insightstate.com/mantras/vajra-gur u-mantra/ or http://www.insightstate.com/mantras/guru-rinp oche-mantra/I do not own the copyright of the audio trac

 • 30:46 Guru Rinpoche / Padmasambhava Rinpoche Mantra - Thần chú Liên Hoa Sanh

  Guru Rinpoche / Padmasambhava Rinpoche Mantra - Thần chú Liên Hoa Sanh

  by Admin Added 282 Views / 0 Likes

  Mantra: Om Ah Hum Benza Guru Padme Siddhi HumThe Owner of this audio is"&-蓮花生大士心咒", sound recording administered by:CD Baby The Picture is from shrewsburyfineprints.comJust want to share for those who need and like it _/|_

 • 02:33 Hoa thuong Thich Quang Duc tu thieu vao ngay 11 thang 6 nam 1963

  Hoa thuong Thich Quang Duc tu thieu vao ngay 11 thang 6 nam 1963

  by Admin Added 300 Views / 0 Likes

  1,http://thuvienhoasen.org/D_1-2_2-139_4-1810 1/anh-hoa-thuong-thich-quang-duc-tu-thieu.htm l#.UV0L1NCsMUU.facebook1, HÌNH ẢNH SỐ 1, http://www.gdptthegioi.org/includes/FCKeditor /upload/Image/hinh_anh/ht%20thiem%20minh%201 8.jpg2, HÌNH ẢNH SỐ 2, http://i

  Featured
RSS