Niệm Phật Đường
Welcome
Login / Register

Search Results: phuong-phap-chua-benh-mat-mu


 • Phương Pháp Chửa Bệnh Mù Mắt | A Di Đà Phật

   

  Trước khi đi vào vấn đề chửa bệnh, cần làm những điều sau đây:

  1- Thường Niệm A DI ĐÀ PHẬT

  2- Niệm Kinh Chánh Pháp Sangatha . Nam Mô Chánh Pháp Sangatha Kinh Như Lai Phật

  Lưu Ý: Nếu bạn là tôn giáo khác, hãy cầu nguyện theo tôn giáo mình, mỗi ngày..

  Read more »
RSS