Niệm Phật Đường
Welcome
Login / Register

Phương Pháp Chửa Bệnh Tiểu Đường, Diệt tận gốc.

QUÝ PHẬT TỬ ĐANG MANG CHỨNG BỆNH TIỂU ĐƯỜNG, UỐNG THUỐC HOẶC CHÍCH HẢY THÀNH TÂM TỤNG BAI KINH DƯỚI ĐÂY ÍT NHẤT NGÀY 3 LÂN, CỐ GẮNG ĂN CHAY., KHÔNG NHỮNG SẼ HÓA GIẢI ĐƯỢC NGHIỆP LỰC CHÍNH BẢN THÂN MÌNH, VÀ LÀM LỢI ÍCH CHO MỌI NGƯỜI CHUNG QUANH.

XIN LƯU Ý: BẤT LUẬN LÀ ĐẠO GIÁO NÀO CŨNG PHẢI THÀNH TÂM NIỆM CẤU THẦN CHÚ NÀY. KHÔNG NHỮNG GIÚP QUÝ VỊ, KHI LÂM CHUNG SẼ VẢNG SANH VỀ QUỐC ĐÔ CÓ NIỀM VUI VÀ AN LẠC

VÀ MỘT ĐIỀU NỮA XIN GHI KHẮC VÀO TÂM. ĐỪNG SÁT SANH VÀ HẢY THƯỜNG XUYÊN THỰC HÀNH 10 ĐIỀU THIỆN. ĐẶC BIỆT NGƯỜI THEO ĐẠO CÔNG GIÁO, CÓ NIỀM TIN CHƯA ĐỦ. HẢY THƯỜNG THỰC HÀNH 10 ĐIỀU THIỆN, CHẮC CHĂN SẼ SANH VỀ QUỐC ĐÔ CỦA CHÚA.

-----------------------------------------------BÀI KINH---------------------------------------------------

Nam Mô Chánh Pháp Sanghata Kinh Như Lai Phật

Arya Sanghata Sutra Dharma Paryaya

र्य ंघात ूत्र र्म र्याय

 

NAMAH SAMANTA BUDDHA NAM

KAYA VAK CHITTA VAJRA NAM

OM GHA GHA GHA TAYA GHA TAYA

SARVA DUSHTAM MARAYA PHAT PHAT

KILI KILA YA

SARVA PAPAM HUM HUM HUM

VAJRA KILI KILA YA

VAJRA DHAROD AJNAYA PAYATI

KAYA VAK CHITTA VAJRA KILI KILA YA HUM PHAT

OM AH KRODHE KA MUDGARA HUM PHAT

OM VAJRA KRODHA MAHA BALA HANA HANA

PACHA BIDHAM SAYA

JATI LAMBO DHARI UCHUSHMA KRODHA HUM PHAT

 


 

---------------- PHƯƠNG PHÁP TRỊ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG--------------

 

NHÌN THEO HÌNH CÓ SỐ, VÀ BẤM THEO THỨ TƯ SAU ĐÂY, MỖI NGÀY TỐI THIỂU 3 LẦN, SÁNG TRƯA, TỐI. 3 THÁNG SẼ HẾT BỆNH, KHÔNG CẦN TỐN VIÊN THUỐC.

THÂN TÂM HỢP NHẤT:  BẤM 8, 1, 189

THÔNG NGHET KHÍ HUYẾT: BẤM 22, 43, 62, 37, 7,73,58, 127, O (ZERO)

1- BẤM HUYỆT 73, 3, 15

2- BẤM 63, 7, 113, 17, 37, 40

3- LĂN HƠ TAM GIÁC TẠI 3 HUYỆT: 37, 40, 481

4- LĂN HƠ TAM GIÁC TẠI 3 HUYỆT: 41, 50, 233

5- HƠ DƯỚI LÒNG BÀN CHÂN

BẤM HUYỆT BÊN TRÁI TRƯỚC RỒI BÊN PHẢI THEO THỨ TỰ HUYỆT, KHÔNG ĐƯỢC BẤM HUYỆT KHÔNG THEO THỨ TƯ Ở TRÊN, KHI LĂN VÀ HƠ VÙNG TAM GIÁC 1 PHÚT. DƯỚI LÒNG BÀN CHÂN TRÊN 1 PHÚT.

Khi BẤM huyệt, mỗi huyệt 40 lần. Hơ bằng Ngải cú có bán tại chợ VN.

6- BẤM CÂN BẰNG ẤM DƯƠNG: 103, 1, 127, 0

 

 

 

 


Commenting disabled.
RSS