Niệm Phật Đường
Welcome
Login / Register

Tự trị các loại Ung Thư

Nam Mô Chánh Pháp Sanghata Kinh Như Lai Phật

Arya Sanghata Sutra Dharma Paryaya

र्य ंघात ूत्र र्म र्याय

 

NAMAH SAMANTA BUDDHA NAM

KAYA VAK CHITTA VAJRA NAM

OM GHA GHA GHA TAYA GHA TAYA

SARVA DUSHTAM MARAYA PHAT PHAT

KILI KILA YA

SARVA PAPAM HUM HUM HUM

VAJRA KILI KILA YA

VAJRA DHAROD AJNAYA PAYATI

KAYA VAK CHITTA VAJRA KILI KILA YA HUM PHAT

OM AH KRODHE KA MUDGARA HUM PHAT

OM VAJRA KRODHA MAHA BALA HANA HANA

PACHA BIDHAM SAYA

JATI LAMBO DHARI UCHUSHMA KRODHA HUM PHAT

 

Phương pháp chửa tất cả loại Ung Thư đơn giản sẽ giải quyết tận gốc rẽ căn bệnh ung thư hoặc tất cả bệnh hiện tại ngay trong kiếp sống có được thân người và sau khi chấm dức cuộc sống thế gian chắc chắn sẽ vảng sanh quốc độ có hạnh phúc và an lạc.

1- Người bị bệnh ung thư nên thay đổi lối ăn uống, tốt nhất là an chay.

2-Tụng bài chú ở trên mỗi ngày 108 lần.

3-Thân tâm phải kiểm soát  nhẹ nhàng. ( Buông xã )

4- Mỗi ngày phải cố gắng thiền định 1 tiếng niệm bài chú ở trên.

5- Tìm cho ra sự màu nhiệm câu thần chú.

6- Tập thể dục theo phương pháp Dịch Cân Kinh. ( Đứng thẳng hai tay buông lỏng tự nhiên đưa tới đưa lui, Tâm chỉ niệm câu thần chú hay một danh hiệu phật, bồ tát, hay câu chú nào cũng đươc )

7- Thường thực hành điều thiện. Kiểm soát Thân Khẩu Ý thanh tịnh.

Tự chữa Ung thư bao tử

Ung thư bao tử là một loại bệnh nan y. Theo y học khi mắc bệnh này người bệnh bắt buộc phải trải qua phẫu thuật, hóa trị hoặc xạ trị. 

  1. Ung thư là kết quả chứ không phải nguyên nhân gây bệnh. Nên nhớ rằng bất kỳ Ung thư ở đâu đều là bệnh tật của toàn bộ cơ thể. Nếu cắt bỏ khối u chỗ này, nó sẽ mọc ở chỗ khác. Vì vậy tuyệt đối tránh xa phẫu trị, hóa trị và xạ trị.

-         Phẫu trị không những làm suy yếu khả năng chống Ung thư của cơ thể mà còn làm cho các tế bào Ung thư phán tán trong cơ thể.

-         Hóa trị để diệt tế bào Ung thư sẽ diệt luôn cả tế bào lành mạnh đang phát triển trong nội tạng.

-         Xạ trị là cách điều trị nguy hiểm nhất so với hai cách trên vì nó không những sẽ diệt luôn cả tế bào lành mạnh mà còn làm đột biến ghen thành tế bào Ung thư.

  1. Phương pháp hiệu quả để chống Ung thư là làm đói các tế bào Ung thư bằng cách không cung cấp thức ăn cho nó. Thức ăn là sự sống, là chìa khóa chính yếu quyết định Ung thư.
  2. Ung thư không những là căn bệnh ở thể xác (thân) mà còn liên quan đến thần (tâm). “Tâm thần an lạc” chính là những chiến binh giúp ta chiến thắng Ung thư. Phải có tinh thần lạc quan, yêu đời, khoan dung, độ lượng, tránh những tình cảm thái quá: vui quá hại tim, giận quá hại gan, sợ quá hại thận, lo quá hại tỳ, nghĩ quá hại phổi.

Vậy chữa Ung thư bằng cách nào? Đặc biệt chữa Ung thư bao tử.

-         Không cung cấp nguồn thức ăn cho Ung thư để nó tự suy yếu bằng phác đồ Cầm máu, không cho máu chảy vào khối u (0,16, 61, 287, 50). U ở đâu? Ở bao tử được phản chiếu bằng sinh huyệt 39. Phác đồ hoàn chỉnh là: 0, 16, 61, 287, 50, 39. 

Phác đồ Diện Chẩn - Cầm máu
 Cầm máu

 -         Tiếp theo bấm phác đồ Diện Chẩn Tiêu u biếu (41, 143, 27, 19, 37, 38). U bướu ở đâu? Ở bao tử bấm huyệt 39. Phác đồ hoàn chỉnh là: 41, 143, 127, 19, 37, 38, 39. Bấm xong nhớ hơ H.39 độ 1 phút. Cuối cùng, hơ trực tiếp vào ổ bụng nơi bao tử độ vài phUng thư. Ngày làm nhiều lần. Ung thư bao tử tiêu rất nhanh. 

Phác đồ diện chẩn - Tiêu u bướu
Tiêu u bướu

4. Sau mỗi lần chữa, nhớ bấm thêm bộ Tăng cường đề kháng và miễn nhiễm (0, 300, 37, 50, 7, 17, 127, 156) để cơ thể thêm khỏe, đủ sức chiến thắng mọi loại bệnh. 

Diện chẩn chữa Ung thư bao tử
Tăng cường sức đề kháng và miễn nhiễm

Self regimen for treating all types of cancers

1. the enclosure, prevent, counteract all supply lines to the tumor so that it dissipates, weaken and lose their resistance. The best way is not to the blood drain into tumor. the ideal regimen is to stop bleeding: 0, 16, 61, 287, 50.

2. Comprehensive attack, wide-eyed, continually, day and night if necessary to destroy the tumor as quickly as possible by proscribed Objective tumor: 41, 143, 127, 19, 37, 38.

3. Constantly strengthen and improve's proscribed by itself strengthen resistance and immunity:

0, 300, 37, 50, 7, 17, 127, 156. as mentioned, the cure for breast cancer also have to seriously in sequence over a.

First of all, click Protocol stop bleeding, prevent blood flow to the tumor (0, 16, 61, 50, 287). Where are U? In the breasts, click Add point 73. Complete regimen are: 0, 16, 61, 287, 50, 73. Remember the 73 in position so the maneuver. Depending on the situation of the disease arise where 73 37 can be changed if cancer in the spleen, or 39 if cancer in the stomach (stomach), or 50 if cancer in the liver, or 87 if cancer in the bladder to ...

 b. next, click the protocols Object hump (41, 143, 127, 19, 37, 38, 73) where? In the breasts, click Add points 73 and then sho. When Sho, be very flexible. If the tumor is at the top of the breast (the time zone number 12), than in the upper eyelid. If the tumor under the breast (6th time zone), the Hmong in the lower eyelids of ... May then re breast side symmetrically. In the end more directly into the tumor. on press and Hmong times, breast cancer targets very rapidly.

 c. After each repair, remember to click Add Protocol strengthens resistance and immunity: 0, 300, 37, 50, 7, 17, 127, 156.

also, remember the patient fulfills the following requirements: upbeat live, love life, avoiding troublesome, angry; regular exercise, especially to breathe deeply; If you need to switch from salty food to fasting; stay away from plastic surgery, chemotherapy and radiotherapy. Hope that the cure for cancer by Anxiety will be widely popular for her child soon get rid of this illness, especially breast cancer did wear the cost of millions of women in the home country.

QUÝ PHẬT TỬ NẾU KHÔNG RÕ CHI TIẾT TỰ TRỊ BỆNH CHO CHÍNH BẢN THÂN, CÓ THỂ LIÊN LẠC NIỆM PHẬT ĐƯỜNG

SƯ CÔ TÂM NGUYỆT - ĐIỆN THOẠI- 0979175457

XIN LƯU Ý: BỆNH TIỂU ĐƯỜNG, UNG THƯ, VIÊM GAN, LIỆT CẢ NGƯƠI, BỆNH TÂM THÂN, MA QUỶ NHÂP, V.V...CÓ THỂ GIẢI QUYẾT MỘT CÁCH NHANH CHÓNG. TẤT CẢ DỊCH VỤ MIỄN PHÍ.


Commenting disabled.

Related Articles

RSS