Niệm Phật Đường
Welcome
Login / Register

Tiểu Tăng Đang Cần Sửa.

Chùa hiện nay có trên hờn 20 em nhõ, không cha không mẹ, chúng sanh, Sanh đẽ đem đên cổng chùa treo ở đó. Công việc cũng rất hoan hỹ cho các NI ở đây trong các em nhõ. CHÙA RẤT CẦN PHƯƠNG TIỆN. KÍNH MONG QUÝ PHẬT TỬ GẦN XA HOAN HỸ, nghĩ đến những chúng sanh, không cha mẹ, sau nay lớn lên tiếp tục con đướng HOÀNG PHÁP LỢI SANH.

-----------------------------------o0o----------------------------------------

 

LIÊN LẠC

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

Chùa Tọa Lạc: Mỹ Hóa-Cát Hanh-Phù Cát, Bình Định ĐT: 0979175457 . Sư Cô Minh Tâm

 

E-mail:info@niemphatduong.com

 

 

------------------------------------o0o----------------------------------------


Commenting disabled.

Related Articles

RSS