Niệm Phật Đường
Welcome
Login / Register

TĐ:3335-Làm thế nào tu “nhiều thiện căn nhiều phước đức”?

You need to have the Flash Player installed and a browser with JavaScript support.

Thanks! Share it with your friends!

URL

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


Added by Admin in Video Buddhology - Phật Học
5 Views

Description

TĐ:3335-Làm thế nào tu “nhiều thiện căn nhiều phước đức”?
Danh sách phát:[3201~3400] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvP fGoKfq-nJS54PtxS2AXqEJeTEHu
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa:
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ]
*Trích đoạn : Tịnh Độ Đại Kinh, giải diễn nghĩa : tập, 259
*Thời gian từ: 01h27:49:12 – 01h37:38:00
OneDrive-Download (Audio) (pháp âm)
Text (văn bản,tài liệu) Video (Phim)
https://sites.google.com/a/tinhdophapam .org/www-tinhdophapam-org
https://onedrive.liv e.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&id=1611C15B 57B62EB0%21307&cid=1611C15B57B62EB0
https://on edrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&i d=1611C15B57B62EB0%21306&cid=1611C15B57B62EB0
Nguồn Hoa Ngữ: http://www.amtb.tw
Download Video‎‎‎‎‎‎(Phim)‎‎‎‎‎? ?? Hoạt Hình 3D ‎‎‎‎‎‎‎[Thiên Đình Tiểu Tử 01~13 (14~26 tập còn tiếp)- Phụ đề Việt ngữ]‎‎‎‎‎‎‎.mp4
https://sites. google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapa m-org
http://www.niemphat.net/Luan/tinhdodaiki nh/tinhdodaikinh.htm
Bài giảng:
“Danh hiệu Như Lai, khắp mười phương đều nghe được”, làm sao khắp mười phương đều có thể nghe được? Vì Chư Phật Như Lai khắp mười phương, không ai không tán thán Phật A Di Đà, không vị Phật nào không khuyên tất cả chúng sanh vãng sanh thế giới Cực Lạc. Vì thế danh hiệu Di Đà, khắp mười phương đều tự nhiên nghe được. “Chúng sanh nghe được danh hiệu, đều đến nước ta”. Ở trước chúng ta đã học, sau khi nghe nhất định phải có tin, nhất định có hiểu, nhất định có hành, nhất định có chứng, chứng tức là vãng sanh. Tín- giải- hành- chứng, phát nguyện cầu sanh Tịnh độ, cho nên đều đến nước ta. “Do vì xưng danh, tức nhiều thiện căn”. Hiện nay có một vài người học Phật, cảm thấy mình tạo quá nhiều tội nghiệp, nghiệp chướng sâu nặng không có thiện căn, hoặc không đủ thiện căn. Khi nghe câu này mới biết, “do vì xưng danh hiệu, tức nhiều thiện căn”. Làm sao để vun bồi thiện căn? Niệm Phật chính là thiện căn.
Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ thị hiện cho chúng ta thấy, niệm một ngày 40 vạn câu Phật hiệu suốt nửa năm, đây là dạy chúng ta tu cách nào để được nhiều thiện căn, nhiều phước đức. Phật A Di Đà là người có phước báo lớn nhất trong tất cả chư Phật khắp biến pháp giới hư không giới. Ta được phước báo lớn, tu phước lớn, không niệm Phật thì tu như thế nào? Niệm Phật A Di Đà là tu phước báo lớn, niệm Phật A Di Đà là tu đại thiện căn. Không khó, vấn đề là ta không chịu làm. Tu, phải tu cho thuần, phải tu cho chánh. Hoài nghi nó chính là phá hoại công phu của mình, trong tâm xen tạp cũng là phá hoại, không thuần không chánh. Bồ Tát Đại Thế Chí dạy cho chúng ta phương pháp: “Đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục”, như vậy phương pháp tu học của ta là thuần chánh, công đức ta đạt được là đại viên mãn, đầy đủ phước tuệ.
Tu thiện căn phước đức lớn nhất không cần tốn tiền, không cần lo lắng, không có phiền phức. Niệm câu A Di Đà Phật này người ta không nghe, không nghe thì ta mặc niệm, đừng niệm ra tiếng. Quý vị thấy phương tiện biết bao, tự tại biết bao. Tuyệt đối không gây phiền phức cho người khác, tuyệt đối không quấy nhiễu người khác. Họ thích ta niệm ra tiếng cho họ nghe, không thích thì ta mặc niệm, cũng âm thầm hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh khắp pháp giới. Chúng ta phải chú ý câu này: “Do nhờ xưng danh hiệu, tức được nhiều thiện căn”, phải ghi nhớ.

Đọc thêm ...

Show more

Commenting disabled.
RSS