Niệm Phật Đường
Welcome
Login / Register

TĐ:2186- “Không” cũng bất khả đắc

You need to have the Flash Player installed and a browser with JavaScript support.

Thanks! Share it with your friends!

URL

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


Added by Admin in Video Buddhology - Phật Học
9 Views

Description

TĐ:2186- “Không” cũng bất khả đắc
Danh sách phát:[2001~2200] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvP fGoKfpzRAz_MbrGEKmMs2Eh5Sbo
Danh sách phát:1801~2000] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvP fGoKfpDr7ObfAUmbTOXlIws6On_
Danh sách phát:1601~1800]https://www.youtube.com/playl ist?list=PLtgPvPfGoKfo1EoAqe5u-626UhCKZYvYq&d isable_polymer=true
Danh sách phát:1401~1600]https://www.youtube.com/playl ist?list=PLtgPvPfGoKfq0BlyA1NTwPHOWR5IkT77o&d isable_polymer=true
Danh sách phát:1201~1400]https://www.youtube.com/playl ist?list=PLtgPvPfGoKfpp9swy_I652Im566UwYf8W&d isable_polymer=true
Danh sách phát:[1101~1200]https://www.youtube.com/play list?list=PLtgPvPfGoKfp0WjymxNFeWjwdNciJE82Q
D anh sách phát:[0901~1100]https://www.youtube.com/play list?list=PLtgPvPfGoKfohGn_RqLUYnDQe2hA6E4WF
D anh sách phát:[701~900]https://www.youtube.com/playli st?list=PLtgPvPfGoKfongExBnVdOZiXlp4wqLxKY
Dan h sách phát:[501~700]https://www.youtube.com/playli st?list=PLtgPvPfGoKfoi22RlhqWh3peARX_iQ3ME
Dan h sách phát:[301~500] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvP fGoKfrH7VywuhabTR6EbcPheheD
Danh sách phát:[001~300] https://www.youtube.com/watch?v=w315v8vovDU&l ist=PLtgPvPfGoKfoYDyd4deLiJiHReSbgi3LL

Danh sách phát~1: [Trọn bộ 02-039- 001~300]
https://www.youtube.com/playlist?list =PLtgPvPfGoKfrWiWdvFOql5MiLNDPPgimq
Danh sách phát~2: [Trọn bộ 02-039- 301~600]
https://www.youtube.com/playlist?list =PLtgPvPfGoKfpjQ4ciTMj6SGbNjBxTSeoJ

Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa:
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK ~ tập, 337
Thời gian từ: 01h28:40:06 – 01h35:59:11
OneDrive-Download (Audio) (pháp âm)
Text (văn bản,tài liệu) Video (Phim)
https://sites.google.com/a/tinhdophapam .org/www-tinhdophapam-org
https://onedrive.liv e.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&id=1611C15B 57B62EB0%21307&cid=1611C15B57B62EB0
https://on edrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&i d=1611C15B57B62EB0%21306&cid=1611C15B57B62EB0
Nguồn Hoa Ngữ: http://www.amtb.tw
Download Video‎‎‎‎‎‎(Phim)‎‎‎‎‎? ?? Hoạt Hình 3D ‎‎‎‎‎‎‎[Thiên Đình Tiểu Tử 01~13 (14~26 tập còn tiếp)- Phụ đề Việt ngữ]‎‎‎‎‎‎‎.mp4
https://sites. google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapa m-org

http://www.niemphat.net/Luan/tinhdodaiki nh/tinhdodaikinh.htm
Bài giảng:
Thế nào gọi là vô minh? Vô minh tức là không ổn định. Pháp tánh vốn là không, không cũng chẳng thể được, không là một khái niệm trừu tượng. Quý vị không nên cho rằng thật có cái không, rồi phân biệt cái không này, chấp vào không, như thế là sai hoàn toàn.
Vì sao nói nó là không? Bởi vì nó không có hiện tượng, nó không phải hiện tượng vật chất, cũng không phải hiện tượng tinh thần. Nhưng ba hiện tượng này đều từ nó mà biến hiện ra. Bản thân nó cái gì cũng không phải, nhưng nó có thể hiện ra ba hiện tượng này. Nó có thể hiện ra hiện tướng thứ nhất, là hiện tượng tự nhiên. Từ trong hiện tượng tự nhiên, biến hiện ra hiện tượng tinh thần. Từ hiện tượng tinh thần biến, hiện ra hiện tượng vật chất. Tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức chúng ta không thể tưởng tượng được. Chúng ta cảm thấy như ba hiện tượng này phát sanh cùng một lúc. Thật ra nó có trước sau, cái trước sau này chúng ta tìm không thấy. Ba hiện tượng này đều là giả, là đương thể tức không, là liễu bất khả đắc. Cho nên phải nhớ rằng, không cũng bất khả đắc.

Đọc thêm ...

Show more

Commenting disabled.
RSS