Niệm Phật Đường
Welcome
Login / Register

Recently added videos


 • 42:35 Phim Hay 2018 | Bao Thanh Thiên - Tập 11 | PhimTV

  Phim Hay 2018 | Bao Thanh Thiên - Tập 11 | PhimTV

  by Admin Added 3 Views / 0 Likes

  ❖Xem trọn bộ tại : https://goo.gl/y1x8LQ ❖Xem các phim kiếm hiệp hay khác: https://goo.gl/1ZPgqr❖Tên phim: Bao Thanh Thiên – Đả Long Bào❖Diễn viên : Kim Siêu Quần, Hà Gia Kính, Phạm Hồng Hiên, Trần Hạo Dân, Quan Lễ Kiệt❖Nội Dung: ĐẢ LONG BÀO : Lý Phi vốn

 • 43:35 Phim Hay 2018 | Bao Thanh Thiên - Tập 12 | PhimTV

  Phim Hay 2018 | Bao Thanh Thiên - Tập 12 | PhimTV

  by Admin Added 5 Views / 0 Likes

  ❖Xem trọn bộ tại : https://goo.gl/y1x8LQ ❖Xem các phim kiếm hiệp hay khác: https://goo.gl/1ZPgqr❖Tên phim: Bao Thanh Thiên – Đả Long Bào❖Diễn viên : Kim Siêu Quần, Hà Gia Kính, Phạm Hồng Hiên, Trần Hạo Dân, Quan Lễ Kiệt❖Nội Dung: ĐẢ LONG BÀO : Lý Phi vốn

 • 44:23 Phim Hay 2018 | Bao Thanh Thiên - Tập 13 | PhimTV

  Phim Hay 2018 | Bao Thanh Thiên - Tập 13 | PhimTV

  by Admin Added 5 Views / 0 Likes

  ❖Xem trọn bộ tại : https://goo.gl/y1x8LQ ❖Xem các phim kiếm hiệp hay khác: https://goo.gl/1ZPgqr❖Tên phim: Bao Thanh Thiên – Hoàng Kim Mộng❖Diễn viên : Kim Siêu Quần, Hà Gia Kính, Phạm Hồng Hiên, Trần Hạo Dân, Quan Lễ Kiệt❖Nội Dung: Hoàng Kim Mộng :Trong

 • 59:18 Kinh Kim Cang Giảng ký Tập 7 - Pháp Sư Tịnh Không

  Kinh Kim Cang Giảng ký Tập 7 - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 3 Views / 0 Likes

  Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCP xl7guabHmQqj37dtyLmt4kFaMXKinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Giảng ký Tập 7- Pháp Sư Tịnh Không- Giảng tại Cư Sĩ Lam (Singapore)

 • 59:17 Kinh Kim Cang Giảng ký Tập 8 - Pháp Sư Tịnh Không

  Kinh Kim Cang Giảng ký Tập 8 - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 4 Views / 0 Likes

  Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCP xl7guabHmQqj37dtyLmt4kFaMXKinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Giảng ký Tập 8- Pháp Sư Tịnh Không- Giảng tại Cư Sĩ Lam (Singapore)

 • 59:18 Kinh Kim Cang Giảng ký Tập 9 - Pháp Sư Tịnh Không

  Kinh Kim Cang Giảng ký Tập 9 - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 4 Views / 0 Likes

  Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCP xl7guabHmQqj37dtyLmt4kFaMXKinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Giảng ký Tập 9- Pháp Sư Tịnh Không- Giảng tại Cư Sĩ Lam (Singapore)

 • 1:43:04 Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0073

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0073

  by Admin Added 3 Views / 0 Likes

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0073 [Việt~Hoa]Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm- thứ nhất Danh sách phát:https://www.youtube.com/playlist?list=P LtgPvPfGoKfrFPjQEXHvwN8nxZEZvYeAbChủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không* Thời gian : {12 năm}* Khởi giảng từ ngà

 • 1:53:18 Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0074

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0074

  by Admin Added 3 Views / 0 Likes

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0074 [Việt~Hoa]Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm- thứ nhất Danh sách phát:https://www.youtube.com/playlist?list=P LtgPvPfGoKfrFPjQEXHvwN8nxZEZvYeAbChủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không* Thời gian : {12 năm}* Khởi giảng từ ngà

 • 1:55:57 Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0075

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0075

  by Admin Added 7 Views / 0 Likes

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0075 [Việt~Hoa]Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm- thứ nhất Danh sách phát:https://www.youtube.com/playlist?list=P LtgPvPfGoKfrFPjQEXHvwN8nxZEZvYeAbChủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không* Thời gian : {12 năm}* Khởi giảng từ ngà

 • 12:35 ✅ Món Chay 1 - Đây Mới Thực Sự Là Món Chay Hoàn Hảo Cho Người Ăn Chay Thanh Đạm | Hồn Việt Food

  ✅ Món Chay 1 - Đây Mới Thực Sự Là Món Chay Hoàn Hảo Cho Người Ăn Chay Thanh Đạm | Hồn Việt Food

  by Admin Added 12 Views / 0 Likes

  Đây Mới Thực Sự Là Món Chay Hoàn Hảo Cho Người Ăn Chay Thanh Đạm | Hồn Việt Food========================================= ========✅ Nhận quảng cáo tài trợ trên kênh những nội dung liên quan đến ẩm thực,thiết bị nội trợ....Xin vui lòng gọi trực tiếp : 0888

 • 45:47 KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM TỨ TƯỚNG THỨ 7 b

  KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM TỨ TƯỚNG THỨ 7 b

  by Admin Added 6 Views / 0 Likes

  KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN (Mahaparinirvana Sutra - The Great Parinirvana Sutra -Mahayana) – Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịchNghe - Đọc Kinh Đại Bát Niết BànDOWNLOAD TRỌN BỘ KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN BẢN TẠI ĐÂY:http://www.mediafire.com/download/2a3ds apt88xk6gu/KIN

 • 42:54 KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM TỨ Y THỨ 8

  KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM TỨ Y THỨ 8

  by Admin Added 5 Views / 0 Likes

  KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN (Mahaparinirvana Sutra - The Great Parinirvana Sutra -Mahayana) – Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịchNghe - Đọc Kinh Đại Bát Niết BànDOWNLOAD TRỌN BỘ KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN BẢN TẠI ĐÂY:http://www.mediafire.com/download/2a3ds apt88xk6gu/KIN

 • 59:17 Kinh Kim Cang Giảng ký Tập 5 - Pháp Sư Tịnh Không

  Kinh Kim Cang Giảng ký Tập 5 - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 0 Views / 0 Likes

  Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCP xl7guabHmQqj37dtyLmt4kFaMXKinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Giảng ký Tập 5- Pháp Sư Tịnh Không- Giảng tại Cư Sĩ Lam (Singapore)

 • 59:17 Kinh Kim Cang Giảng ký Tập 10 - Pháp Sư Tịnh Không

  Kinh Kim Cang Giảng ký Tập 10 - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 1 Views / 0 Likes

  Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCP xl7guabHmQqj37dtyLmt4kFaMXKinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Giảng ký Tập 10- Pháp Sư Tịnh Không- Giảng tại Cư Sĩ Lam (Singapore)

 • 58:29 Kinh Kim Cang Giảng ký Tập 4 - Pháp Sư Tịnh Không

  Kinh Kim Cang Giảng ký Tập 4 - Pháp Sư Tịnh Không

  by Admin Added 0 Views / 0 Likes

  Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCP xl7guabHmQqj37dtyLmt4kFaMXKinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Giảng ký Tập 4- Pháp Sư Tịnh Không- Giảng tại Cư Sĩ Lam (Singapore)

 • 1:54:11 Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0069

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0069

  by Admin Added 3 Views / 0 Likes

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0069 [Việt~Hoa]Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm- thứ nhất Danh sách phát:https://www.youtube.com/playlist?list=P LtgPvPfGoKfrFPjQEXHvwN8nxZEZvYeAbChủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không* Thời gian : {12 năm}* Khởi giảng từ ngà

 • 1:37:02 Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0068

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0068

  by Admin Added 7 Views / 0 Likes

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0068 [Việt~Hoa]Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm- thứ nhất Danh sách phát:https://www.youtube.com/playlist?list=P LtgPvPfGoKfrFPjQEXHvwN8nxZEZvYeAbChủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không* Thời gian : {12 năm}* Khởi giảng từ ngà

 • 1:54:52 Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0065

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0065

  by Admin Added 3 Views / 0 Likes

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0065 [Việt~Hoa]Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm- thứ nhất Danh sách phát:https://www.youtube.com/playlist?list=P LtgPvPfGoKfrFPjQEXHvwN8nxZEZvYeAbChủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không* Thời gian : {12 năm}* Khởi giảng từ ngà

 • 42:29 Ngày Tụng 3700 Lần. Sẽ tốt đẹp ngay trong cuộc somg61 | UM MA NI PAD ME HUM

  Ngày Tụng 3700 Lần. Sẽ tốt đẹp ngay trong cuộc somg61 | UM MA NI PAD ME HUM

  by Admin Added 5 Views / 0 Likes

  Om Mani Padme Hum ཨོཾ་མ་ནི་པ་དྨེ་ ཧཱུྃ་ câu thần chú này còn được đọc là Úm Ma Ni Bát Ni Hồng hay là Án Ma Ni Bát Di Hồng. Thần chú OM MANI PADME HUM có năng lực hộ trì rất lớn, che chở ta khỏi những ảnh hưởng xấu và các thứ tật bệnh. Khi ta tụng thần chú

 • 2:09:37 Bát Nhã Tâm Kinh : Đoạn Trừ Nghiệp Chướng

  Bát Nhã Tâm Kinh : Đoạn Trừ Nghiệp Chướng

  by Admin Added 5 Views / 0 Likes

  Bát nhã tâm kinh | 21 Biến Tiếng phạn - Peto (Lyric) LINK MP3: https://mp3.zing.vn/bai-hat/Bat-Nha-Tam-Kinh- Tieng-Phan-Peto/ZW7UEEUI.html☞ Subscribe để xem nhiều video hơn https://www.youtube.com/user/ZingMp3Official? sub_confirmation=1☞ Xem Thêm Các Pla

 • 1:02:27 Nhạc Sĩ - Nguyễn Hiền

  Nhạc Sĩ - Nguyễn Hiền

  by Admin Added 4 Views / 0 Likes

 • 53:54 Tận Thế Qua Hội Long Hoa Đến... (Phần 2 Mới Nhất) | Phu Quoc

  Tận Thế Qua Hội Long Hoa Đến... (Phần 2 Mới Nhất) | Phu Quoc

  by Admin Added 12 Views / 0 Likes

  Nhà văn Nguyên Hà đọc sách "Việt Nam thất sơn Thánh địa" của tác giả Kiều Nguyên Tá (CD2).Trân trọng chuyển đến quý vị và các bạn Quốc tế & Việt nam (trong & ngoài nước)Trân trọng gửi tới quý thính giả các trang kênh thông tin của Phú Quốc :❤ Youtube chan

 • 15:27 Món Kho Chay Ngon. Phật Tử bắt tay vào Bếp thử xem.

  Món Kho Chay Ngon. Phật Tử bắt tay vào Bếp thử xem.

  by Admin Added 5 Views / 0 Likes

 • 05:40 Cách Làm KHỔ QUA CÀ ỚT Kho Chay (Món Ăn Chay)

  Cách Làm KHỔ QUA CÀ ỚT Kho Chay (Món Ăn Chay)

  by Admin Added 4 Views / 0 Likes

  Cảm ơn các bạn đã xem video !Đừng quên LIKE, SHARE, SUBSCRIBE để ủng hộ "ghiền nấu ăn" ra thêm nhiều video mới nhé !Xem các món ăn mới nhất: https://goo.gl/q2sRpTWebsite: www.duyenskitchen.com https://goo.gl/WgCNei

 • 16:59 Tại Sao Nghiệp Chướng khó Tiêu Trừ. Thích Tịnh Không

  Tại Sao Nghiệp Chướng khó Tiêu Trừ. Thích Tịnh Không

  by Admin Added 7 Views / 0 Likes

 • 09:00 Sự Thị Hiện Bồ Tát Ma Duy Cật - Thích Tịnh Không

  Sự Thị Hiện Bồ Tát Ma Duy Cật - Thích Tịnh Không

  by Admin Added 4 Views / 0 Likes

  TĐ:2653- Sự thị hiện của cư sĩ Duy-ma-cật Danh sách phát https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvP fGoKfpy0I0AKAo5tz_LbuI3X1E4Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh KhôngTịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK~ tập, 555Thời gian

 • 42:14 30 Trí Sáng của Cổ Nhân Xưa Có Thể Làm Thay Đổi Cuộc Đời Của Bạn

  30 Trí Sáng của Cổ Nhân Xưa Có Thể Làm Thay Đổi Cuộc Đời Của Bạn

  by Admin Added 5 Views / 0 Likes

  Đăng ký kênh Tu vi so menh: https://goo.gl/il3xKm để theo dõi những video về tử vi số mệnh của cuộc đời. Theo dõi kênh Tu vi so menh trên:Facebook: https://web.facebook.com/profile.php?id=10001 2039068182Các bạn có thể xem rất nhiều video hay khác của kên

 • 16:52 Ở Đời Có 5 Thứ Càng Nhiều Lại Càng Gây Họa Hãy Hiểu Để Tránh

  Ở Đời Có 5 Thứ Càng Nhiều Lại Càng Gây Họa Hãy Hiểu Để Tránh

  by Admin Added 4 Views / 0 Likes

  Ở Đời Có 5 Thứ Càng Nhiều Lại Càng Gây Họa Hãy Hiểu Để TránhĐăng ký Kênh Hãy Sống Khác: https://goo.gl/NkZ2ag để là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của kênhRất biết ơn mọi người đã đón xem kênh: Hãy Sống Khác để tác giả hoàn thiện hơn nữa. M

 • 04:47 KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM DANH TỰ CÔNG ĐỨC THỨ 6

  KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM DANH TỰ CÔNG ĐỨC THỨ 6

  by Admin Added 3 Views / 0 Likes

  KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN (Mahaparinirvana Sutra - The Great Parinirvana Sutra -Mahayana) – Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịchNghe - Đọc Kinh Đại Bát Niết BànDOWNLOAD TRỌN BỘ KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN BẢN TẠI ĐÂY:http://www.mediafire.com/download/2a3ds apt88xk6gu/KIN

 • 48:37 KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM TỨ TƯỚNG THỨ 7 a

  KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM TỨ TƯỚNG THỨ 7 a

  by Admin Added 8 Views / 0 Likes

  KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN (Mahaparinirvana Sutra - The Great Parinirvana Sutra -Mahayana) – Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịchNghe - Đọc Kinh Đại Bát Niết BànDOWNLOAD TRỌN BỘ KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN BẢN TẠI ĐÂY:http://www.mediafire.com/download/2a3ds apt88xk6gu/KIN

 • 1:52:46 Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0067

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0067

  by Admin Added 6 Views / 0 Likes

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0067 [Việt~Hoa]Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm- thứ nhất Danh sách phát:https://www.youtube.com/playlist?list=P LtgPvPfGoKfrFPjQEXHvwN8nxZEZvYeAbChủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không* Thời gian : {12 năm}* Khởi giảng từ ngà

 • 1:50:43 Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0066

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0066

  by Admin Added 3 Views / 0 Likes

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0066 [Việt~Hoa]Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm- thứ nhất Danh sách phát:https://www.youtube.com/playlist?list=P LtgPvPfGoKfrFPjQEXHvwN8nxZEZvYeAbChủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không* Thời gian : {12 năm}* Khởi giảng từ ngà

 • 1:07:55 Cúng Ông Táo là Giao cái Nghiệp PHÁ SẢN. "Thích Nhật Từ LẾU LÁO"

  Cúng Ông Táo là Giao cái Nghiệp PHÁ SẢN. "Thích Nhật Từ LẾU LÁO"

  by Admin Added 14 Views / 0 Likes

  Đưa Ông Táo Về Trời - TT. Thích Nhật Từ | Pháp Thoại Về Ngày Tết Hay NhấtPháp thoại do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Long Quang, Châu Đốc, An Giang, ngày 11/02/2010

 • 15:32 Thích Nhật Từ không tin có MA & Quỷ. Vậy Ma Quỷ ở đâu

  Thích Nhật Từ không tin có MA & Quỷ. Vậy Ma Quỷ ở đâu

  by Admin Added 12 Views / 0 Likes

  --------------------------------------------- --------------------------Kính thưa các quý đạo hữu!Sự mâu thuẫn khi thuyết Pháp của Thượng tọa Thích Nhật Từ về quan điểm cõi ngạ quỷ trong nhiều năm nay khiến không ít người phát hiện ra và hoài nghi về điều

 • 05:11 “Hiệp sĩ” lật tẩy “nhà sư” dỏm đi khất thực ở chùa bà Bình Dương.

  “Hiệp sĩ” lật tẩy “nhà sư” dỏm đi khất thực ở chùa bà Bình Dương.

  by Admin Added 5 Views / 0 Likes

  - Mọi người coi clip thấy dí cướp thì thích nên xin theo, nhưng mọi người ơi, lúc dí cướp rất là nguy hiểm, anh em hiệp sĩ đã đỗ máu rất nhiều mới bắt được cướp. Còn nếu lỡ gây tai nạn cho người khác thì mình phải tự chịu. Không có chế độ nào đâu. - Mọi n

 • 37:05 KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM TRƯỜNG THỌ THỨ 4

  KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM TRƯỜNG THỌ THỨ 4

  by Admin Added 3 Views / 0 Likes

  KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN (Mahaparinirvana Sutra - The Great Parinirvana Sutra -Mahayana) – Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịchNghe - Đọc Kinh Đại Bát Niết BànDOWNLOAD TRỌN BỘ KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN BẢN TẠI ĐÂY:http://www.mediafire.com/download/2a3ds apt88xk6gu/KIN

 • 20:19 KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM KIM CANG THÂN THỨ 5

  KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM KIM CANG THÂN THỨ 5

  by Admin Added 3 Views / 0 Likes

  KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN (Mahaparinirvana Sutra - The Great Parinirvana Sutra -Mahayana) – Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịchNghe - Đọc Kinh Đại Bát Niết BànDOWNLOAD TRỌN BỘ KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN BẢN TẠI ĐÂY:http://www.mediafire.com/download/2a3ds apt88xk6gu/KIN

 • 24:45 KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM THUẦN ĐÀ THỨ 2

  KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM THUẦN ĐÀ THỨ 2

  by Admin Added 5 Views / 0 Likes

  KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN (Mahaparinirvana Sutra - The Great Parinirvana Sutra -Mahayana) – Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịchNghe - Đọc Kinh Đại Bát Niết BànDOWNLOAD TRỌN BỘ KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN BẢN TẠI ĐÂY:http://www.mediafire.com/download/2a3ds apt88xk6gu/KIN

 • 1:41:08 Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0071

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0071

  by Admin Added 2 Views / 0 Likes

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0071 [Việt~Hoa]Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm- thứ nhất Danh sách phát:https://www.youtube.com/playlist?list=P LtgPvPfGoKfrFPjQEXHvwN8nxZEZvYeAbChủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không* Thời gian : {12 năm}* Khởi giảng từ ngà

 • 1:38:03 Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0072

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0072

  by Admin Added 7 Views / 0 Likes

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0072 [Việt~Hoa]Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm- thứ nhất Danh sách phát:https://www.youtube.com/playlist?list=P LtgPvPfGoKfrFPjQEXHvwN8nxZEZvYeAbChủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không* Thời gian : {12 năm}* Khởi giảng từ ngà

 • 1:50:11 Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0070

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0070

  by Admin Added 3 Views / 0 Likes

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0070 [Việt~Hoa]Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm- thứ nhất Danh sách phát:https://www.youtube.com/playlist?list=P LtgPvPfGoKfrFPjQEXHvwN8nxZEZvYeAbChủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không* Thời gian : {12 năm}* Khởi giảng từ ngà

 • 12:35 ✅ Món Chay 1 - Đây Mới Thực Sự Là Món Chay Hoàn Hảo Cho Người Ăn Chay Thanh Đạm | Hồn Việt Food

  ✅ Món Chay 1 - Đây Mới Thực Sự Là Món Chay Hoàn Hảo Cho Người Ăn Chay Thanh Đạm | Hồn Việt Food

  by Admin Added 11 Views / 0 Likes

  Đây Mới Thực Sự Là Món Chay Hoàn Hảo Cho Người Ăn Chay Thanh Đạm | Hồn Việt Food========================================= ========Khóa học mới nhất dành cho chính bạn và gia đình bạn để bảo vệ sức khỏe và làm đẹp. 38 bài học những công thức detox, nước ép

 • 14:24 Cách làm BÁNH XÈO CHAY giòn ngon đơn giản - Món Ăn Ngon Mỗi Ngày

  Cách làm BÁNH XÈO CHAY giòn ngon đơn giản - Món Ăn Ngon Mỗi Ngày

  by Admin Added 13 Views / 0 Likes

  CÔ/CHÚ, ANH/CHỊ và CÁC BẠN ủng hộ kênh HOÀI NAM FOOD của mình mới lập nhe, link kênh HOÀI NAM FOOD: https://youtu.be/husayGE5YDc----------------- --------------------------------------------- ----------Hướng dẫn cách làm/cách đổ BÁNH XÈO CHAY giòn ngon đơ

 • 08:23 TUỔI 50 MUỐN KHỎE MẠNH HẠNH PHÚC THÌ NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀM ĐIỀU NÀY TỪ KHI 30

  TUỔI 50 MUỐN KHỎE MẠNH HẠNH PHÚC THÌ NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀM ĐIỀU NÀY TỪ KHI 30

  by Admin Added 2 Views / 0 Likes

  Kiến Thức Khoa Học Về Sức Khỏe - TUỔI 50 MUỐN KHỎE MẠNH HẠNH PHÚC THÌ NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀM ĐIỀU NÀY TỪ KHI 30.Tuổi già là kẻ thù lớn nhất đối với phụ nữ, là điều kinh khủng không ai muốn nhắc đến. Nhưng đó là quy luật tự nhiên, chúng ta dù có cố gắng nhiều

 • 12:30 BÀI THỂ DỤC DƯỠNG SINH DÀNH CHO NGƯỜI CAO TUỔI

  BÀI THỂ DỤC DƯỠNG SINH DÀNH CHO NGƯỜI CAO TUỔI

  by Admin Added 3 Views / 0 Likes

  Chương trình Thể dục dưỡng sinh kinh lạc do Trung tâm Chăm sóc Người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn

 • 39:00 KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM TỰ THỨ NHẤT

  KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM TỰ THỨ NHẤT

  by Admin Added 21 Views / 0 Likes

  KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN (Mahaparinirvana Sutra - The Great Parinirvana Sutra -Mahayana) – Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịchNghe - Đọc Kinh Đại Bát Niết BànDOWNLOAD TRỌN BỘ KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN BẢN TẠI ĐÂY:http://www.mediafire.com/download/2a3ds apt88xk6gu/KIN

 • 26:24 KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM AI THÁN THỨ 3

  KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM AI THÁN THỨ 3

  by Admin Added 7 Views / 0 Likes

  KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN (Mahaparinirvana Sutra - The Great Parinirvana Sutra -Mahayana) – Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịchNghe - Đọc Kinh Đại Bát Niết BànDOWNLOAD TRỌN BỘ KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN BẢN TẠI ĐÂY:http://www.mediafire.com/download/2a3ds apt88xk6gu/KIN

 • 28:24 64 Giáo Lý Cốt Tủy Của Mật Giáo Tây Tạng

  64 Giáo Lý Cốt Tủy Của Mật Giáo Tây Tạng

  by Admin Added 2 Views / 0 Likes

  Đạo ca Milarepa

RSS