Niệm Phật Đường
Welcome
Login / Register

Thành Kính CẢM TẠ

 

 

Thành Kính CẢM TẠ

Gia đình Lâm Phượng Trinh chân thành tri ơn và cảm tạ.

Thượng Tọa cùng Quý Thầy, Ni Cô Chùa Phật Tổ, Long Beach, California

Bà con Thân Quyến, Quý Cô Chú, Bác, Anh Chị cùng Quý Đạo Hữu Mật Tông.

Đã bỏ thời giờ Quý Báo thăm viếng hoặc gọi điện thoại, phân uu trên báo, radio, TV, gởi vòng hoa, phúng điếu và nguyện cầu...Hương Linh 

Bà Võ Ngọc Lệ - Pháp Danh Tâm Tịnh

Từ trần 14 tháng 03 năm 2021, tức ngày 02  tháng  02  năm  Tân Sửu. Lúc 1: 02 PM tại California USA

Hưởng Thọ 81 Tuổi - Vảng Sanh A Di Đà Phật

Trong lúc tang gia bối rối, có điều chi sơ suất, kính mong Quý Vị niềm tình Hoan Hỷ

Ái Nữ: Lâm Phượng Trinh & Tang gia quyến thuộc đồng cảm tạ

Nguyện Đem Công Đức hồi hướng Tam Bảo & Chúng sanh trong biển khổ

( Số tiền phúng điếu sẽ giúp cho người nghèo Ấn Đô & VN và những nới khác )

 


Commenting disabled.
RSS