Niệm Phật Đường
Welcome
Login / Register

THÁNH ĐỊA: BẢO GIANG – BẢO SƠN – BẢO HÀ …

 

“THÁNH ĐỊA:  BẢO GIANG – BẢO SƠN – BẢO HÀ …”                                    

  * * *

 Đố ai biết Bảo-giang môn
Là nơi Thánh-địa Thiện-tôn định phần.
Làu làu ngọc chiếu cảnh trần,
Là nơi Tiên, Phật, Thánh, Thần xuất thân.
Xuất kim thân, hóa kim thân,
Ly nơi Đông thổ xoay vần Tây-phương.
                                                                                             

*

Lạc Hồng rỡ rỡ chốn triều ca

Mới biết nhà Nam có bảo hà

Xích Tử ra đời an vạn quốc

Hào quang chói rạng khắp gần xa.

*

Bốn phương cùng động can qua

Tìm cho được chốn tam hoà  (1) bảo thân

Nhắn cùng những khách tu chân

Đừng ngơ ngác giữa đường trần mà nguy

Cuộc thề suy lòng người suy

Đông Nam đại loạn chia ly muôn phần

LỐI VÀO “BẢO GIANG” (THÁNH ĐỊA)

                                          (sơ đồ do TrạngTrình vẽ trước 500 năm)

                                                            *

                                1.  Mùa thu gió bấc lạnh lùng

                                2.  Cua kình trở gọng về cùng lũ dê

                                3.  Cuộc đời xem tợ trò hề

                                4.  Nực cười lủ chó còn mê lợi quyền

                                                                        Trạng Trình

 “BẢO GIANG” – (THÁNH ĐỊA)  LỐI VÀO

                                                (Do Đức Thầy Tây An vẻ trước 160 năm ).

                                          12.   Ghe vàng trôi mé biển dẫy đầy

                                          13.   Thuyền chèo mát nước tới rày Kiến-An

                                          14.   Nhà cột vuông kèo bản sữa sang

                                          15.   Nhà thờ Tấn-đức cha toan lo rày

                                          16.   Tổng Định-hoà người đến dẫy đầy

                                          17.   Tứ phương tùng phục hội nầy thảnh thơi.

 

     VỊ TRÍ: “BẢO GIANG” (THÁNH ĐỊA)

                                                                   (Của Phật Thầy Tây An)

1        Nho -Thích - Đạo Thiên địa tâm bào

2        Ý sao chẳng biết Phật nào ở đâu

3        Biển lai láng chỗ cạn chỗ sâu

4        Đất bằng chỗ thấp biết đâu chỗ gò

5        Sông không cầu tạm giả đưa đò

6        Độ phu rước khách giọng hò ngâm nga

7        Rước bộ hành lại chợ ma ha. 

ĐƯỜNG VỀ “BẢO GIANG” (THÁNH ĐỊA)

                                   (Bức thơ của Phật Thầy Tây An - 160 năm trước)                                    

1.    Tác công nghiệp cho kẻ biên thuỳ

2.    Quang lầm tích hậu Bửu Kỳ Sơn Hương

3.    Mạc đạo xà vo giác phi ơn

4.    Thành lòng chí thế Bửu Sơn mưu trời

5.    Lời dặn dò vi thiện ở đời

6.    Mảng lo thiếu kẻ đổi đời thay vương

7.    Mạc nhà trụ xử mất nhà Thương

8.    Quy lai Tây Bá tứ phương phục tùng

9.    Túc văn võ hội chiếm anh hùng

10.         Tam du hưng thới tương phùng trí tri

11.         Vận bất tề chịu chữ ngu si

12.         Phòng cơ tích đạo trí tri kiệt hào

13.         Ba bực khôn để chỗ nào

14.         Dại thời ba bực anh hào ba căn

15.         Khi tối trời khi lại có trăng

16.         Trường sanh nhựt nguyệt hiệp căn đêm ngày.

 

 

 

 

 


Commenting disabled.
RSS