Niệm Phật Đường
Welcome
Login / Register

Video Buddhology - Phật Học


 • 28:24 New 64 Giáo Lý Cốt Tủy Của Mật Giáo Tây Tạng

  64 Giáo Lý Cốt Tủy Của Mật Giáo Tây Tạng

  by Admin Added 4 Views / 0 Likes

  Đạo ca Milarepa

 • 26:37 Bát Nhã Tâm Kinh (Nhạc không lời)

  Bát Nhã Tâm Kinh (Nhạc không lời)

  by Admin Added 11 Views / 0 Likes

  “Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh (Prajnaparamitahridaya Sutra) là một trong các kinh căn bản và phổ thông của Phật Giáo Ðại Thừa. Bài kinh nầy là một trong các bài kinh của bộ Bát Nhã kết tập tại Ấn Ðộ qua bảy thế kỷ, từ năm 100 T.C.N. đến 600 C.N. Khi được

 • 23:50 Mantra of Avalokitesvara (Eleven-Faced Avalokitesvara Heart Dharani Sutra)

  Mantra of Avalokitesvara (Eleven-Faced Avalokitesvara Heart Dharani Sutra)

  by Admin Added 7 Views / 0 Likes

  With Lyrics Displayed accordingly, easy to follow! Try Reciting Along ! :) Below is the romanized Sanskrit version of the Heart-dhāraṇī of Avalokiteśvara-ekadaśamukha a.k.a Eleven-Faced Avalokitesvara Heart Dharani Sutra:==================================

 • 06:40 Mantra - Jetsun Milarepa Mantra - Milarepa Mantra - Thần chú mật tông phật pháo

  Mantra - Jetsun Milarepa Mantra - Milarepa Mantra - Thần chú mật tông phật pháo

  by Admin Added 9 Views / 0 Likes

  Thần chú mật tông phật pháo - Mantra - Jetsun Milarepa Mantra - Milarepa Mantra milarepa-song རྗེ་མི་ལ་རས་པའི ་གསུངས།-密勒日巴道歌ར

 • 1:57:13 SẤM TRUYỀN ĐỨC PHẬT THẦY TÂY AN, rất hay

  SẤM TRUYỀN ĐỨC PHẬT THẦY TÂY AN, rất hay

  by Admin Added 8 Views / 0 Likes

  Sấm Giảng từ Quyển 1- 6 : https://goo.gl/iUxufUThi văn Giáo Lý Toàn Bộ : https://goo.gl/NreEb5100 Chuyện bên Thầy : https://goo.gl/S6j8GYBộ Hiển Đạo của Ngài Thanh Sĩ: https://goo.gl/SFJTj7Chú Giải Sấm Giảng từ Quyển 1- 6: https://goo.gl/fZrk2kNiệm “Nam M

 • 1:31:36 [Phim Tây Tạng] Đại hành giả yogi Milarepa

  [Phim Tây Tạng] Đại hành giả yogi Milarepa

  by Admin Added 15 Views / 0 Likes

  Đại hành giả yogi Milarepa sinh trưởng tại tỉnh Gungthang miền Tây Tây Tạng. Ngài là con trai của một chúa đất giàu có tên là Mila Sherab Gyaltsen. Nhưng năm lên bảy tuổi, cha Ngài lâm trọng bệnh và qua đời, trước đó ông đã giao phó toàn bộ gia sản và gửi

 • 27:35 Chuyện chưa tiết lộ trong lịch sử: Lão Tử, Khổng Tử và Phật Thích Ca Mâu Ni

  Chuyện chưa tiết lộ trong lịch sử: Lão Tử, Khổng Tử và Phật Thích Ca Mâu Ni

  by Admin Added 13 Views / 0 Likes

  Chuyện chưa tiết lộ trong lịch sử: Lão Tử, Khổng Tử và Phật Thích Ca Mâu NiSau khi thời Xuân Thu đã đi qua được 2500 năm, ngoại trừ Phật gia không có gia phái nào có thể ảnh hưởng sâu sắc đến văn hóa vùng Trung thổ bằng Nho gia và Đạo gia. Bởi vậy, ông tổ

 • 1:55:14 Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0007

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0007

  by Admin Added 8 Views / 0 Likes

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0007Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm- thứ nhất [Việt~Hoa]Danh sách phát:https://www.youtube.com/playlist?list=P LtgPvPfGoKfrFPjQEXHvwN8nxZEZvYeAbChủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không* Thời gian : {12 năm}* Khởi giảng từ ngày

 • 1:51:53 Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0006

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0006

  by Admin Added 10 Views / 0 Likes

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0006Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm- thứ nhất [Việt~Hoa]Danh sách phát:https://www.youtube.com/playlist?list=P LtgPvPfGoKfrFPjQEXHvwN8nxZEZvYeAbChủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không* Thời gian : {12 năm}* Khởi giảng từ ngày

 • 1:53:18 Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0005

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0005

  by Admin Added 12 Views / 0 Likes

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0005Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm- thứ nhất [Việt~Hoa]Danh sách phát:https://www.youtube.com/playlist?list=P LtgPvPfGoKfrFPjQEXHvwN8nxZEZvYeAbChủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không* Thời gian : {12 năm}* Khởi giảng từ ngày

 • 1:55:12 Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0003

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0003

  by Admin Added 7 Views / 0 Likes

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0003Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm- thứ nhất [Việt~Hoa]Danh sách pháthttps://www.youtube.com/playlist?list... Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không* Thời gian : { 12 năm }* Khởi giảng từ ngày 18 tháng 05 năm 1998- đến ngày

 • 1:54:56 Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0002

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0002

  by Admin Added 14 Views / 0 Likes

  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0002Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm- thứ nhất [Việt~Hoa]Danh sách pháthttps://www.youtube.com/playlist?list=PL tgPvPfGoKfrFPjQEXHvwN8nxZEZvYeAbChủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không* Thời gian : { 12 năm }* Khởi giảng từ ngà

RSS